[text]
Täna on

Neljapäeval, 03. urbekuud on setode eidepäev, ka paabapäiv ja naiste päev. Naised peavad pyha, mehed teevad nende eest kõik kodused tööd. Päeva ajal pikali ei heideta, muidu jääb suvel selg haigeks, "paaba tuleb selga".

Selma Lätti koostatud Eesti rahvakalendri esimesest köitest võib lugeda:

Tuul pääväl pidävä naase vanast aost jo pyhi inäbysi tuuh taloh, koh om pal´lo naisi. Tuul pääval õi kua kangast, õi prääda, õi midägi muud säänest. A meesterahva tegevä kõikõ tyyd. Tuul pääväl mindä_i aho pääle, sis jääs suvõl põimu aigu sälg haigõst. Latsilõ ylti: "Paaba jääs sälgä." Õdagul, sis heidi latsõ nimme tõõsõ kängidse aho virusõhõ, nigu saas_i muido kätte, ku mine aho pääle, õt tuud jäl hyä irvi paaba säläh! Mõnõ ytli õt, sis kasus kyhm sälga, ku aho pääle läät.

Maavalla Koda