[text]
Täna on

19.03.10218 (2005)


Neljapäeval, 17. urbekuud toimus Tallinnas Rahvusraamatukogus Eesti ajaloo esimene hiitele pyhendatud konverents “Ajaloolised looduslikud pyhapaigad eile, täna, homme”.

Riikliku hiite programmi ettevalmistamiseks mõeldud esindusliku konverentsi avanud kultuuriminister Urmas Paet rõhutas vajadust pöörata hiitele jt. looduslikele pyhapaikadele tunduvalt enam tähelepanu kui seni.

Muinsuskaitseameti peadirektor Agne Trummal ytles tervituskõnes, et looduslikud pyhapaigad kannavad kultuurilisi sidemeid, mida me vajame rahvusliku järjepidevuse hoidmiseks. Looduslike pyhapaikadega seotud peamised probleemid seisnevad selles, et täna puudub yhtne pyhapaikade andmekogu ning täielik ylevaade nende asukohast ja seisukorrast, samuti on yhiskonna teadmised pyhapaikadest puudulikud. Pyhapaikade senine kaitse vajab ymberkorraldamist.

Konverentsil esinesid ettekannetega folkloristid Mall Hiiemäe ja Mari-Ann Remmel Eesti Kirjandusmuuseumist, arheoloog Heiki Valk ja ajaloo ning arheoloogia yliõpilane Jyri Metssalu Tartu Ylikoolist, folklorist Marju Kõivupuu Tallinna Ylikoolist, keskkonnajurist Kärt Vaarmari ning bioloog Eerik Leibak Eestimaa Looduse Fondist, sotsioloog Aare Kasemets Keskkonnaministeeriumi mõjude hindamise tööryhmast ning Maavalla Koja vanem Ahto Kaasik.

Eesti ajaloolised looduslikud pyhapaigad on Euroopas ainulaadsed, sest nende kasutamine ja nendega seotud tradistiooniline kultuur on jõudnud välja tänapäeva. Paraku on suur osa meie pyhapaikadest halvas seisukorras, kuna sajandite jooksul on okupatsioonivõimud neid otsinud ja laastanud. Täna on loodus- ja muinsuskaitse all vaid väike osa meie pyhapaikadest.

Mitmetes ettekannetes tõdeti, et pyhapaikade olukorra parandamiseks ei piisa yksnes hiite inventeerimisest ja kaitse alla võtmisest. Olemasolevat seadustikku tuleb täiendada nõnda, et see käsitleks põlisrahva pyhapaiku terviklike looduslik-kultuuriliste pärimuskultuuri pyhapaikadena. Eestimaa Looduse Fondi keskkonnajurist Kärt Vaarmari tõi esile, et kaalutlemisotsuseid tehakse pyhapaikade kahjuks, kuna nende õigusregulatsioon on võrreldes muude valdkondadega ebapiisav.

Looduslike pyhapaikadega seotud probleemide väljaselgitamiseks ja vajalike tegevussuundade koostamiseks moodustas kultuuriminister Urmas Paet käesoleva aasta alguses Muinsuskaitseameti juurde riiklikku hiite programmi ette valmistava töögrupi. Muinsuskaitseameti peadirektori Agne Trummali juhitavasse töögruppi kuuluvad lisaks ameti töötajatele Kultuuri-, Sise- ja Keskkonnaministeeriumi, Eesti Ajaloomuuseumi, Tartu Ylikooli, Eesti Kirjandusmuuseumi ja Maavalla Koja esindajad.

Fotod, kava ja ettekannete teesid:
http://www.maavald.ee/konverents.html


Maavalla Koda