[text]
Täna on
Paari kuu eest toimus Rapla kihelkonna Palukyla hiiemäel indiaanlaste ja maarahva yhispalvus, teatas Palukyla hiiemäe hoiu seltsing. Pyha toimingut juhtis lakota rahvusest palvejuht Aloysius Weasel Bear. Hiiemäe kaitseks ja inimeste meelte selitamiseks pöörduti nii kõneldes kui lauldes Ameerika ja Eesti põliselanike jumalate ja kaitsevaimude poole ja toodi neile tagasihoidlikke ande. Yhise eesmärgi nimel peetud palvusel põimusid erinevate rahvaste tavad.

Lakotast palvejuht valis tähtsa toimingu jaoks välja ajaloolise lõkkekoha, kus kohalikud elanikud on pyhi leedo- ehk jaanitulesid põletanud kaasajani välja.

Indiaanlased jagasid muret Palukyla hiiemäe saatuse pärast, sest oma kodumaal on nemadki pidanud kaitsma esivanemate pyhi mägesid puhke- ja suusakeskuste rajajate eest. Põliselanike mured võitluses juurtetu massikultuuriga on yle maailma sarnased. Palvusel osalenud hopi naine Mona Polacca meenutas oma rahva tarkust: „Enne suuri otsuseid on tarvis iga kord mõelda seitse põlve ette. Meie oleme olemas tänu sellele, et meie peale mõeldi seitse põlve tagasi.

Palukyla hiiemägi on ajaloolise Harjumaa suurejoonelisemaid looduslikke pyhapaiku. Loode-Eesti kõrgeima mäe kohta on säilinud rohkesti pyhadusest, palvetamisest ja ohverdamisest kõnelevat pärimust.  Folkloristide hinnangul annab see tunnistust pyha mäe laiast tuntusest ja tähtsusest.

Kuigi hiiemägi asub Kõnnumaa maastikukaitsealal ja on muinsuskaitsealune objekt, planeerib Kehtna vallavalitsus selle nõlvale ja kõrvale suurejoonelist puhke- ja spordikeskust. Eelmise aasta sygisel hoidsid mäe jalamile laagri pystitanud pärandmaastiku kaitsjad ära buldooseritööd hiiemäel. Tallinna halduskohus võttis menetlusse kohalike elanike kaebused kavandatava mäesuusakeskuse suhtes

t_01_18_bV.gif

 

 

Lakota palvejuht Aloysius Weasel Bear ja hopi Mona Polacca


t_paluk_pressile.gif

 

Talvine Palukyla hiiemägi


Maavalla Koda