[text]
Täna on

Tallinna Halduskohus peatas 7. mahlakuud (7. IV) oma määrusega Kehtna Vallavalitsuse ehitusloa täitmise Palukyla hiiemäel kuni kohtulahendi jõustumiseni, teatas Palukyla hiiemäe hoiu seltsing.

Määruses on öeldud, et kolmandate isikute (ymbruskonna elanike) huvidega on esialgse õiguskaitse kohaldamine kooskõlas, kuna nende huviks on õiguspärane asjaajamine omavalitsuse poolt.

Kehtna Vallavalitsuse korralduse ehitusloa väljaandmisest vaidlustas kohalik elanik Tallinna Halduskohtus läinud sygisel. Kohtuistung arutab kysimust 24. lehekuud (24. V). Seega on lootust, et vähemalt nii kaua valitseb Palukyla hiiemäel ka rahu.

Lisateavet Palukyla hiiemäe juhtumist:
http://www.maavald.ee/maausk.html?op=rubriik&rubriik=45


Maavalla Koda