[text]
Täna on

Navahode rahvusnõukogu võttis vastu uue seaduse, mis keelustab uraani kaevandamise ja töötlemise Navahode territooriumil, vahendas Roheline Värav. Navahod on riikliku uraanikaevandamise tundmatud ohvrid Kylma sõja algusest peale. Praegu ähvardab uraanikaevandamine navahode territooriumi idaosa.

Nõukogu võttis otsuse vastu häältega 69-13. Nyyd tugevdavad navahod oma vastuseisu riikliku energiaseaduse eelnõule, mille kohaselt toetataks uraanitootjaid 30 miljoni dollariga.

Kodanikeyhendus Idanavahod Uraanikaevandamise Vastu (ENDAUM), kutsub teisi navahosid yles pöörduma oma kongresmeni poole ja avaldama vastuseisu tootmistoetustele. ENDAUM-i andmeil toetatakse kogu rahaga Hydro Resources Inc.-i. Firma kavandab uraanikaevandust, mis võib myrgitada navahode veevarud Church Rockis ja Crownpointis.

Kuivõrd osa kaevanduse alla mõeldud maast kuulub juba Hydro Resourcesile, siis saab firma kaevandamist alustada nõukogu otsusest hoolimata.

Church Rocki ja Crownpointi navahod on niigi seda rahvast iial tabanud halvima uraanilekke ohvrid. 1979. aastal purunes vedela uraani hoidla kaitsetamm ning 100 miljonit gallonit radioaktiivset uraani voolas navahode joogivette.

Navahode pyydlusi toetab kongresmen Tom Udall. Udalli meelest on toetused uraanitootmisele yhtaegu nii mittevajalikud kui keskkonnaohtlikud. Oht keskkonnale on suurim just piirkonnas, kus elavad Udalli valijad.

Udalli sõnul ei tohi galopeeriva riigieelarvedefitsiidi tingimuses 30 miljonit mõtlematult loopida. Udalli kinnitusel vajab USA eeskätt vastutustundlikku ja läbimõeldud energiapoliitikat, mis võtab ohutult kasutusele uued energiaallikad avaldamata keskkonnale drastiliselt halba mõju ja põhjustamata kahju tuhandeile kodanikele.

Kylma sõja ajal sunniti navahosid uraani kaevandama ilma mingi kaitseriietuse ja maskideta. Neile ei kõneldud kunagi radioaktiivsuse ohtudest. Mõnes kogukonnas suri igast perekonnast vähemalt yks liige radiatsiooni tagajärjel kopsuvähki või mõnesse teise tõppe.

“Loomulikult kasutasid nad meid riigikaitse nimel katsejänestena” on lapsena Colorado osariigis uraanikaevanduse lähedal elanud navaho Gilbert Badoni kindel. Badoni isa töötas uraanikaevanduses ja suri vähki. Vähki haigestusid ka Badoni ema ja kõik vennad ning õed.

Viimati liitus ENDAUM-i ja kongresmen Udalli vastuseisuga ametlikult ka yhendus Maksumaksjad Tervemõistusliku Tegevuse eest. Yhenduse asutajaliikme Jill Lanceloti sõnul on poolsajandi vanune tuumatööstus saanud juba liiga kaua toetust kogu tuumatoote elutsyklile. Seetõttu võib tuumaenergeetika toetamist käsitleda energiaturu solkimisena.

The Indian country - Roheline Värav