[text]
Täna on

Reedel, 29. mahlakuud oli Muinsuskaitsenõukogu arheoloogiamälestiste ekspertgrupi väljasõiduistung Kõnnumaa maastikukaitsealal asuvale Palukyla hiiemäele, teatas Palukyla hiiemäe hoiu seltsing. Arutati muinsuskaitse aluseks mälestiseks tunnistatud Palukyla hiiemäe piiride kysimust.

Ekspertnõukogu on varem heaks kiitnud põhimõtte, et hiiemäed kuuluvad kaitsmisele jalamist jalamini põhimõtte järgi. Palukyla hiiemäe puhul on aga millegipärast mälestiseks tunnistatud ainult hiiemäe kõige kõrgem tipp maastikul silmaga eristamatu 99 m samakõrgusjoone järgi. Hiiemäge ymbritsev kaitsetsoon on tõmmatud samuti maastikul silmaga eristamatu 90 m samakõrgusjoone järgi. Suur osa hiiemäest on jäänud muinsuskaitse alt välja.

Kohapeal tutvuti praegu kehtivate hiiemäe piiridega ning arutati piiride laiendamise võimalusi, et Palukyla hiiemäe puhul kehtiks samuti traditsiooniline jalamist jalamini kaitsmise põhimõte.

Samal päeval kylastati Virumaal Kunda hiiemäge, kuhu Kunda Linnavalitsus kavatseb püstitada tuulegeneraatorid.

Hiiemägede ja teiste looduslike pyhapaikade kaitse yle otsustamine on arheoloogide ainupädevuses nõukogude aja pärandina. Toona ei tahetud hiisi ideoloogilistel põhjustel pyhapaikadena käsitleda, ja neid käsitleti yksnes kui looduslikke või arheoloogilisi mälestisi.

Arheoloogiamälestiste ekspertnõukogu langetab Palukyla hiiemäe piiride kysimuses ja Kunda Hiiemäe kaitsekorralduse osas oma otsuse lehekuu lõpus aset leidval koosolekul.

Maavalla Koda