[text]
Täna on

Brasiilia Amatsoonias on hävimas väike, ylejäänud tsivilisatsiooniga kontakteerumatu põlisrahvas, kirjutab Roheline Värav. Hävingu põhjus on metsaraiujate sissetung nende maale, mis sunnib põliselanikke aina kaugemale metsa tungima.

Metsakompaniid võtavad põlisrahvale kuuluva metsa lihtsalt maha. Nii on läinud Amazonase ja Mato Grosso osariigi territooriumile jäävas Rio Parde piirkonnas. Metsafirmasid ei huvita teated isoleeritud põlisrahvaist nende huvipiirkonnis. Jalajäljed mahajäetud kylade kõrval näitavad, et põliselanikel on kodust lahkumisega kiire olnud.

“Põlisrahvad hävivad, kui me kohe ei tegutse,” kinnitab Sydney Possuelo, Brasiilia põlisrahvaste ameti (FUNAI) isoleeritud rahvaste osakonna juhataja. “Lasta inimestel hävida, andmata neile võimalust appikarjekski, on skandaal.” Possuelo usub, et lisaks tuvastatule on piirkonnas veel kolm isoleeritud rahvast.

Kõikjal mujal Brasiilias on põlisrahvaste kaitse organisatsiooni Survival International kolm pikaajalist kampaaniat aidanud põlisrahvail oma maa tagasi saada. Auid, makuxid ja teised Raposa-Serra do Soli rahvad ja kaks guaraniide kogukonda said oma maaomandile ka riikliku tunnustuse.

Survival Internationali direktor Stephen Corry tuletab meelde, et auidel ja makuxidel läks oma maa tagasisaamiseks yle 20 aastat. Rio Pardo põlisrahvail pole sellist aega kusagilt võtta. Seepärast peab Brasiilia asuma neid rahvaid kiiresti metsaraiujate eest kaitsma. Vastasel korral surevad rahvad kiiresti välja. Yhe, kuitahes väikese, rahva hävitamine on aga igal juhul genotsiid.

Survival International - Roheline Värav