[text]
Täna on
Puulpäävä, 14.05.05. sai´ Obinitsahn kokko Seto Kuningriigi ülembtsootska ja Haanimiihhi nõvvokua vanõmp. Ütehn olli´ mõlõmbitõ puuli muu´ ammõt- ku nõvvomehe´.Tullõhn panni´ Haanimaa mehe´ Lauluimä kujo mano vanigo.

Jutt läts edesi salgamalda ja ütstõõsõst arvu saiõhn, arotõdi mõlõmbat rahvast putvid asjo. Löüti et tõtõst um vaia edespitehn kokko saia.

 

/ Seto Kuningriigi ja Haanimaa yhine kommynikee

Laupäeval, 14.05.05. kohtusid Obinitsas Seto Kuningriigi ylemsootska ja Haanimiihhi nõvvokoja vanem. Kohal viibisid mõlema osapoole muud ametiisikud ja nõunikud. Saabumise järel asetas Haanimaa delegatsioon pärja Lauluema kuju jalamile. Edasine jutuajamine kulges avatuse ja vastastikuse arusaamise õhkkonnas. Arutati mõlemale osapoolele huvipakkuvaid kysimusi. Tõdeti edasist kontaktide jätkamise vajadust. /

Aare Rätsep
Haanimiihhi nõvvokoda