[text]
Täna on

Neljapäeval, 19. lehekuud oli Kunda kylje all Lammasmäel Keskkonnaministeeriumi ja Maavalla Koja korraldatud looduslike pyhapaikade teabepäev. Keskkonna- ja muinsuskaitseametnikele suunatud yritusel tutvustati muinsus- ja keskkonnakaitse piirimail asuvaid hiisi jt. looduslikke pyhapaiku ning nende kaitse kysimusi.

Keskkonnajurist Kärt Vaarmari ELF-ist tutvustas pyhapaikade kaitse õiguslikku alust. Praegune seadustik ei defineeri looduslike pyhapaikade mõistet ega käsitle neid ka pyhapaikadena. Kuigi olemasolevaid seadusi saaks hiite kaitseks tunduvalt paremini kasutada, on lahenduseks siiski vaid uus pärandmaastike ja pyhapaikade seadus.

Maavalla Koja vanem Ahto Kaasik tutvustas erinevaid pyhapaigatyype ja neis leiduvaid väärtusi ning ajaloolisi käitumistavasid. Pyhapaigad kätkevad nii looduslikke kui kultuurilisi väärtusi. Seejuures jaotuvad viimased vaimseteks ja materiaalseteks kultuuriväärtusteks.

Kaasik rõhutas ametnike erilist vastutust rahvusliku pärandi säilitamisel ja edasiandmisel tulevastele põlvedele. Olemasolevaid seadusi tuleks kasutada pyhapaikade ja rahvuslike tavade hoidmiseks kogu ulatuses.

Muinsuskaitseameti arheoloogia peaspetsialist Ants Kraut tõi esile vastuolusid pyhapaikade ajaloolise tähenduse ja praeguse kaitsekorralduse vahel. Kui ajalooliselt on hiied puutumatud metsad, siis muinsuskaitse jaoks on nad eelkõige potentsiaalne arheoloogiline kultuurikiht. Piltlikult olevat hea puu arheoloogi jaoks vaid surnud puu.

Teabepäeva juhtinud Keskkonnaministeeriumi looduskaitsespetsialisti Urve Sinijärve sõnul tuleks meie ajaloolisi looduslikke pyhapaiku paremini kaitsta. Seejuures on vajalik muinsus- ja keskkonnakaitsjate tihedam koostöö.

Teabepäeva teisel poolel külastati Mahu kihelkonna Männiku hiit. Botaanik Eerik Leibak ELF-ist tutvustas omapärase, valdavalt männikuilmelise hiie loodusväärtusi ja tõlgendas selle kujunemislugu.

t_Manniku2.gif

 

 

Teabepäeva teisel poolel kylastati Männiku hiit

t_Manniku1.gif

 

 

Mahu kihelkonna ja Eesti yks paremini säilinud hiisi, Männiku hiis pole seni ei loodus- ega muinsuskaitse all.

Maavalla Koda