[text]
Täna on

Neljapäeval, 26. lehekuud, algusega kell 19.15 on Tartus Vanemuise t. 46 ruumis 327 Tartu Üliõpilaste Looduskaitseringi seminar ristipuudest. Eesti ristipuude parim tundja filoloogiadoktor Marju Torp-Kõivupuu kõneleb teemadel:

Mis on ristipuu?
Kus on ta veel säilinud?
Ristipuude looduskaitseline ja kultuuriline tähtsus
Ristipuu tähtsus minevikus, olevikus ja tulevikus.

Maavalla Koda