[text]
Täna on

4. ja 5. pärnakuud (06) toimusid Marimaal pyhades saludes rahvarohked palvused. Peale palvuse lõppu toimus yhes salus maride II erakorraline kongress, millel osales ligikaudu 70 inimest Marimaa 9 rajoonist ja pealinnast Joškar-Olast, teatas sõltumatu mari uudisteleht www.mari.ee.

Tagakiusamise ja vägivalla kartuses korraldati kongressi maal, sest läinud aasta jõulukuus Joškar-Olas toimunud erakorraline kongress tuli pidada võimude sunnil  miilitsa ja eriyksuslaste pysside ees tänaval pakase käes.

Vältimaks rynnakuid ja muid takistusi olid seekordse kongressi ettevalmistused salajased. Kuigi yritus ise toimus keset metsa, olid siiski kohal kylalised ja välismaised ajakirjanikud.

Kongress mõistis hukka Mari Eli Vabariigi presidendi Leonid Markelovi poliitika ja kutsus yles võtma Markelovit vastutusele vabariigi kokkuvarisemise, yhiskonna lõhkumise ja rahvussuhete pingestamise eest. Kongress tänas samuti kõiki edumeelseid jõude Venemaal ja Euroopas mari rahva toetamise eest.

Kongressi avalduse venekeelse tekstiga saab tutvuda aadressil:
http://www.mari.ee/rus/articles/polit/2005/06/04.htm

Maavalla Koda