[text]
Täna on

Kuulsa rocklaulja Mick Jaggeri eksabikaasa Bianca Jagger toetab uut kampaaniat, millega õhutatakse valitsusi allkirjastama põlisrahvaste kaitse rahvusvahelist seadust. Õige Eluviisi auhindade (tuntud ka, kui alternatiivne Nobeli preemia) yleandmise õhtul Salzburgis, Austrias, meenutas Jagger, et paljude endiste kolonisaatorite poliitika on viinud miljonite, põlisrahvaste hulka kuuluvate inimeste kadumiseni, teatab Survival International.

Jaggeri hinnangul peavad endised kolonisaatorid põlisrahvaste teemat ikka veel ebaoluliseks, mida näitab ka saamatus rahvusvahelise seaduse vastuvõtmisel, vahendab Roheline Värav. Kõnealune seadus kannab ametlikku nimetust Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsioon 169. Jaggeri kinnitusel peavad valitsused konventsiooni viivitamatult vastu võtma.

Konventsioon sõnastati ja avaldati juba 16 aastat tagasi. Seni pole valitsused sellest välja teinud. Viimasel ajal on endiste kolonisaatorite hulgas aga levima hakanud suundumus põlisrahvaste kollektiivseid õigusi sootuks eitada. Kollektiivsete õiguste eitajad põhjendavad oma suhtumist väitega, et eksisteerivad ainult yldised inimõigused, mis on tagatud Inimõiguste Ylddeklaratsiooniga.

Põlisrahvaste kaitse organisatsioon Survival International algatas kampaania harimaks rahvast kollektiivsete ja individuaalsete inimõiguste osas. Teadlikkuse tõus paneks valijaid oma valitsustele tõhusamat survet avaldama, et need konventsiooni ratifitseeriks.

Konventsioonis tunnistatakse põlisrahvaste õigust oma maale. Maaomand on vältimatu põlisrahvaste pysimajäämiseks. Põlisrahvaid on nende maalt ära aetud, sest maad on läinud vaja kaevandustegevuseks, põllumajanduseks, tammide rajamiseks või ka lihtsalt turismipiirkonnaks.

Konventsioon toetab ka põlisrahvaste õigust neile ainuomaseks elukorraldusele, haridus- ja tervishoiusysteemile, religioonile ja muile, rahvaste pysimajäämiseks olulisile tingimustele. Eriti oluline on aga, et konventsiooni jõustudes muutub see teiste rahvusvaheliste seaduste ees ylimuslikuks. Sellega saab tulevikus vältida juhtumeid, kus firmad tungivad põlisrahva maale ja omastavad selle rahvusvahelisele õigusele viidates.

Euroopa riikidest on konventsiooni ainsana ratifitseerinud Holland ja Norra. Suurbritannia keeldub ratifitseerimisest, väites, et riigi territooriumil pole enam traditsioonilise elukorraldusega põlisrahvaid. Põlisrahvaste kaitse aktivistide kinnitusel aga peab Yhendkuningriik seaduse tingimata ratifitseerima, sest Suurbritannia firmad tegutsevad paljudes põlisrahvaile olulisis piirkonnis. Sama tingimus kehtib yldisemalt ka kogu Euroopa Liidu kohta.

Maavalla Koda