[text]
Täna on

Suvidsõ Pääväpüürüse aigu toimus Haanihn Setomaa ja Haanimaa tippkokkosaamine.
Arotõdas mõlõmbalõ poolõlõ huvvi pakvid asjo.

Tippkokkosaamise päämidses teemas um kokko lepüt Haanimiihhi nõvvokua ja Seto Kuningriigi kroonikogo keväjädsel kokkosaamisel Obinitsahn ütidselt üles võet katõ põlidsõ rahva tõõnõtõõsõ tunnustamise ja tiplomaadiliisi suhtidõ sissesäädmise vajadus. Muiõ teemadõ siähn võetas jutus ka lina, kanepi ku nakri kasvatus.

Kokkosaamise raamõ sisse mahas ka haanlaisi ilmaluku tudvustava näütüse vallalõtegemine ku ütine suvidsõ pääväpüürüse pidämine.


TIPPKOHTUMINE HAANJAS

Suvise Pööripäeva ajal (21. pärnakuud) on Haanjas Setomaa ja Haanimaa tippkohtumine.
Arutlusele tulevad mõlemale poolele huvi pakkuvad kysimused.

Tippkohtumise peamiseks teemaks on kokku lepitud Haanimiihhi nõvvokoja ja Seto Kuningriigi kroonikogu kevadisel kokkusaamisel Obinitsas mõlemapoolselt tõstatatud kahe põlise rahva teineteise tunnustamise ja diplomaatiliste suhete sisseseadmise vajadus. Muude teemade hulgas tuleb jutuks nii lina, kanepi kui naeri kasvatamine.

Kokkusaamise raamidesse mahub ka haanlaste ilmalugu tutvustava näituse avamine ja yhiselt suvise pööripäeva tähistamine.

Aare Rätsepp
Haanimiihi
nõvvokoda