[text]
Täna on

21. pärnakuud (21.06) oli Haanjas Seto Kuningriigi ja Haanjameeste nõukoja esindajate ajalooline tippkohtumine, kus arutati kahe muistse naaberriigi Setomaa ja Haanjamaa suhteid, võeti vastu yhisavaldus ning sõlmiti koostöö ajalooliste piirkondade põliskultuuri ning traditsioonilise elulaadi säilitamiseks ja yhiseks arendamiseks, teatas Haanjameeste nõukoda.

Haanjameeste nõukoja vanem Agu Hollo ytles tippkohtumist kommenteerides, et põlised alad Setomaa ja Haanjamaa on rikka pärandkultuuri ja sygavalt juurdunud traditsioonidega piirkonnad, millel on palju yhist. Tippkohtumise eesmärk oli sõlmida muistse Setomaa ja Haanjamaa vahel ametlikud suhted, mis saaksid aluseks mõlema ajaloolise piirkonna ning põlisrahva elulaadi edasisele arengule, märkis Hollo. ”Setomaa ja Haanjamaa seisavad uue ärkamise kynnisel, meie maanurga väärtust hakatakse taas yha selgemalt teadvustama, seda nii põlisrahva enda poolt kui ka laiemalt.”

Seto Kuningriigi ylemsootska Evar Riitsaar ytles, et piirityli yhe suure naabriga on Setomaal käimas, teise lähinaabri Haanjamaaga ei ole siiski nii tõsiseid probleeme õhus. “Nagu naabrid ikka, nii oleme ka meie läbi ajaloo korduvalt maid ja puid jaganud, ent oleme siiski alati hästi läbi saanud. Nüüd on aeg astuda suhete uude ajajärku. Seto Kuningriigi esindajad on tippkohtumise tulemustega väga rahul, sest nii meil kui Haanja rahval on tõsised kavatsused, mida väljendab ka meie yhisavaldus,” lausus ülemsootska.

Tippkohtumise raames avati Haanja puhke- ja suusakeskuses Haanjameeste nõukoja eestvõttel ainuladne näitus “Legend Haanimaast ja Haanirahvast”, kus esitletakse esmakordselt ilmamuna symbolist kantud Haanjamaa saamislugu. Kunstnik Epp Margna poolt võimsatele saareplankudele maalitud lugu algab ilmamuna loomise ajast ja viib vaataja alumisest ilmast läbi tänase päeva ylemisse ilma, andes aimu Suure Munamäe kui ilmamuna symboli tähendusest haanja rahvale ning kõigile teistele rahvastele lähedal ja kaugel. Näitus jääb avatuks kõigile huvilistele.

Maavalla Koda Suvidsõ pääväpüürüse aigu

Seto Kuningriigi kroonikogo ja Haanimiihhi nõvvokua ütine avaldusTäämbädsel tippkokkosaamisel otsustõdi:

1. Kats põlist rahvast Setomaalt ja Haanimaalt tunnustasõ tõõnõtõist ja tõõnõtõsõ eloallu.

2. Tüütädäs vällä ütine tiidüse ku saadikidõ vaihtamisõ kõrd.

3. Vaihtõdas hindevaihõl kogõmuisi Õuruupa Liido, NATO ja Eesti Vabariigi ammõdiiskidõga läbikäümisehn.

4. Jaetas kogõmuisi kui elohn hoita ja edendä hindätarbõliist majapidämist, elohn hoita ku arõnda kiilt ja kombid, käsitüüd ni vanna eloviit.

5. Tunnustõdas tõõnõtõõsõ tüüd nuuriga Haanimaalõ ku Setomaalõ uma hindä eloviie ni kombidõ teedüstämise man.

6. Vaihtõdas kogõmuisi loodushoio ni pühhi kotustõ hoitmisõ ku taastamisõ man.

7. Alostõdas ütist tüüd tudõngidõ urgatõlõmistüü kõrraldamisõs Haanimaa ku Setomaa põlidsõ kulduuri ni eloviie vallahn.


Seto Kuningriigi ülembtsootska


Evar Riitsaar

Haanimiihhi nõvvokua vanõmb
Agu HolloSuvisel pööripäeval, 21. juunil 2005. aastal

Setu Kuningriigi kroonikogu ja Haanjameeste nõukoja yhisavaldusTänasel tippkohtumisel otsustati:

1. Kaks põlisrahvast Setumaalt ja Haanjamaalt tunnustavad teineteist ja teineteise asualasid.

2. Töötatakse välja yhine infovahetuse ja saadikute vahetamise kord.

3. Vahetatakse omavahel kogemusi Euroopa Liidu, NATO ja Eesti Vabariigi ametiisikutega suhtlemisel.

4. Jagatakse kogemusi, kuidas elus hoida ja edendada omatarbelist majapidamist, elus hoida ning arendada keelt ja kombeid, käsitööd ning traditsioonilist elulaadi.

5. Tunnustatakse yksteise tööd noortega Haanjamaale ja Setumaale omase elulaadi ja tavade tutvustamisel.

6. Vahetatakse kogemusi loodushoiu ja pyhade paikade hoidmisel ja taastamisel.

7. Alustatakse koostööd yliõpilaste uurimistööde korraldamiseks Haanjamaa ja Setumaa põliskultuuri ja elulaadi teemadel.


Setu Kuningriigi ylemsootska
Evar Riitsaar


Haanjameeste nõukoja vanem
Agu Hollo