[text]
Täna on
Laupäeval, 6. põimukuud (06.08.) Luhamaa kylas peetud Seto Kuningriigi päeval otsustasid Seto Kuningriigi kroonikogo ja Haanimiihhi nõvvokoda võtta vastu yhise toetusavalduse Lyganuse kihelkonna põlisrahvale võitluses sealsete metsade ja põllumaade säilimise eest, teatasid toetusavalduse koostajad.

Avalduses seisab: “Seto Kuningriigi kroonikogo ja Haanimiihhi nõvvokoda toetavad Lyganuse kihelkonna põlisrahvast. Usume, et iidsetest aegadest pärit põllud peavad jääma põldudeks ja neid ei saa põlevkivi ja ehituspae kaevandamiseks muuta karjäärideks. Veelgi vähem tohib keegi hävitada muistsetest aegadest pärit kylasid ning talusid, samuti ei või hävitada kalmistuid ja pyhapaiku. Lubame aidata Lyganuse põlisrahvast nõuga ja nii palju kui võimalik ka jõuga.”

Haanimiihhi nõvvokua vanema Agu Hollo sõnul on see toetusavaldus suunatud eelkõige avalikkuse tähelepanu juhtimiseks Lyganuse mail toimuvale. “Põlistest põldudest, metsadest ja inimeste asualadest ylesõitmine röövkapitalistliku mentaliteediga on selge kuritegu omaenda rahva ja maa vastu. Lyganuses toimuv on näide sellest, mis juhtub, kui rahahimu võtab võimust terve mõistuse ja sydametunnistuse yle,” märkis Hollo.

Seto Kuningriigi kroonikogo ja Haanimiihhi nõvvokoda on valmis Lyganuse rahvale nii nõu kui jõuga appi minema. “Loomulikult on tegu symboolse toetusavaldusega ja võitluses kasutame oma vaimujõudu, ent kysimus on siiski laiem ja põhimõtteline, puudutades suhtumust põliskultuuri hoidmisse ning säilitamisse yle Eesti,” lisas ta.

Märkimisväärne osa Lyganuse kihelkonnast on juba jäädavalt kahjustatud erinevatest kaevandustest ja karjääridest. Samas taotleb mitmu ettevõtet luba uue suure kaevanduse avamiseks kihelkonna lõunaosas. Käesoleval suvel tuli avalikkuse ette teinegi kaevandusplaan. Nimelt soovib eraettevõtja avada Lyganuse kyla ja Uhaku karstiala kylje all paekivikaevanduse. Lyganuse Tagakyla rahva otsustav tegevus on aga suutnud muuta kaevanduse avamise vähetõenäoliseks.

Valdavalt eestlastest elanikega rahvarohke Lyganuse kujutab Ida-Viru tööstusmaastikul omalaadset eestluse oaasi. Kaitstes oma kodukohta järjekordse kaevanduse eest, kaitsevad põliselanikud yhtlasi eesti vähemust maakonnas. Tööstusmaastiku laienemine on juba peletanud oma kodudest paljud eestlased, kelle kohad on hõivanud muukeelne, keskkonna suhtes vähemnõudlik rahvas.

Nõnda yletab keskkonnakaitse tähendus põliselanikega asustatud aladel reeglina oma tavapärased piirid. Keskkonna kaitsmine sellistes piirkondades kaitseb yhtlasi põlisasustust ja põliskultuuri.

Maavalla KodaToetusavaldus

Seto Kuningriigi kroonikogo ja Haanimiihhi nõvvokoda andva tukõ Lügänyse kihlkunna põlitsõlõ rahvalõ.

Mi uso, õt ajast aigo nurmõ ollu maa piät nurmis jäämä ja naid saa-ai palava ja ehitüskivi murdamisõs havvus tetä. Veidemb viil toht är häötä muistitsõst aost peri külli ja kotussit; samatõ või-ei häötä matussit ja pühhi kotussit. Mi lupa avita Lügänyse põlist rahvast nõvvoga ja nii pallo jovvuga ku saami.

6.-l põimukuud 2005

 

Seto Kuningriigi ylembsootska
/Hollo Agu/
  Haanimiihhi nõvvokua vanõmb
/Riitsaarõ Evar/