[text]
Täna on

Botswana valitsus on alustanud Kesk-Kalaharis ulatuslikku bušmanite tagakiusamist ilmse eesmärgiga nende traditsioonilisele eluviisile lõpp teha. Bušmaneid represseeritakse hoolimata nende kolm aastat kestnud kohtuvõitlusest saamaks tagasi esivanemate maad Kesk-Kalahari kaitsealal.

Valitsus on teatanud, et paigutab kaitseala piiridele relvastatud valve takistamaks põlisrahva sissetungi. Jätkub kaitsealal ehk bušmanite põlisel maal jahti pidavate põliselanike vahistamine. Looduskaitseamet ei luba kaitsealale bušmanite juriste, kes ei saa oma klientidega konsulteerida. Looduskaitseametit ei huvita isegi ülemkohtu eripöördumine.

Botswana raadiosideamet keeldub uuendamast bušmanite saatjate litsentse. Raadioside on bušmaneile ainus võimalus omavahel ühenduses olla ja ka kiirabi või päästeteenistust välja kutsuda.

Represseerimine on jõudnud nii kaugele, et isegi bušmanite endi organisatsioonil Kalahari Põlisrahvas ei lubata kaitseala territooriumil viibivate rahvuskaaslastega kõnelda. Valitsus plaanib koguni põhiseadusmuudatust, et saada korraga lahti kõigist bušmaneile kaitset pakkuvaist seadusist.

Üks paljudest juunis jõhkralt piinatud bušmaneist, Selelo Tshiamo, suri sel kuul. Eelnevalt kannatas ta tugevaid valusid rinnapiirkonnas ja köhis verd.

Kaitsealalt koonduslaagreid meenutavaisse ümberasumislaagreisse paigutatud bušmanid on massiliselt nakatunud HI-viirusega ja juba haigestunud ka aidsi. Vähemalt 37 bušmanit said nakkuse ühes ja samas laagris. Joomarlus ja prostitutsioon on täielikult kontrolli alt väljunud.

Keskkonnakaitsjate ja inimõiguslaste hinnangul on vaid traditsioonilise eluviisi taaslubamine ja toetamine see, mis bušmaneiks hüütavail gana ja gwi põlisrahvail taas järje peale aitab saada. Ganad ja gwid asustasid Kalahari ammu enne teisi rahvaid. Erinevalt teistest Botswanas elavaist rahvaist, kes kuuluvad afrikaansesse ehk musta põhirassi, on ganad ja gwid rassitunnuseilt mongoliidse põhirassi esindajad. Seepärast on osad uurijad arvanud, et bušmanite tagakiusamine võib osalt olla ka rassistliku alatooniga.

 

Survival InternationalRoheline Värav