[text]
Täna on

Mordva yldsus kurdab avalikus kirjas põlisrahvaste keele ja kultuuri hävitamise yle

 

Ersa rahvuslik yhendus Ersa Keele Päästmise Fond ei nõustu teabega, mida edastasid Mari Eli ja teiste Venemaa piirkondade ametlikud meediakanalid seoses äsjalõppenud X fennougristika kongressiga.

 

Avalikus pöördumises Marimaa pealinnas Joškar-Olas aset leidnud kongressil osalejatele juhitakse tähelepanu sellele, et võimude kontrollitavates meediakanalites levitatakse teadlikult valeteavet Venemaa soome-ugri rahvaste keelte ja kultuuride seisukorra ilustamiseks.

 

Pöördumises märgitakse, et ersa ja mokša keele seisund on viimasel ajal kiiresti halvenenud nii Mordva Vabariigis kui ersade ja mokšade asualadel väljaspool Mordvat. Maakoole suletakse, linnades ja suuremates asulates arvatakse põlisrahva keeletunnid õppeplaanidest välja. Õppekavas puudub rahvusliku ajaloo aine ja selle õpetamiseks pole õpikuidki. Suurveneliku poliitika tulemusena on ersade ja mokšade arv kymne aasta jooksul vähenenud veerandi võrra.

 

Pöördumises paluvad ersad Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee raportööri Katrin Saksa kylastada Mordvamaad võimalikult kiiresti. Yhtlasi manitsevad nad teda olema ametnikega kohtudes äärmiselt umbusklik.

 

Ersad ja mokšad on kultuurilt ja keelelt lähedased (umbes nagu eestlased ja soomlased) ning nende yhisnimetus on mordvalased. 2002. aasta rahvaloenduse täpsustatud andmetel oli ersasid ja mokšasid yhisnimetaja mordvalased all kokku 845 000.

 

Ersad on viimasel aastakymnel taastanud yleersamaalise palvepyha Rasjkenj Ozks, mille õigeusklik tsaarivalitsuse kunagi keelustas. Nii nagu teised soome-ugri rahvadki, on ersad pärimuslikud loodususulised. 2001. aastal moodustasid ersad koos soome, mari ja maavalla omausuliste organisatsioonidega Uurali Yhenduse. Läinud aasta põimukuul osalesid ersad Harjumaal Siniallikul hõimurahvaste loodususulisel yhispalvusel, mis korraldati Soome-Ugri Rahvaste Maailmakongressi ajal.

 

Maavalla Koda

 

Avalik kiri

 

X Rahvusvahelise Fennougristika Kongressil osalejatele

 

Kallid hõimlased ja keelesugulased! X Rahvusvahelise Fennougristika Kongressi töö kohta e-postiga tulevad sõnumeid lugedes ei saa me nõustuda nende sisuga. Mari Eli ja teiste vabariikide võimud levitavad nendest sõltuvate teabevahendite kaudu ettekavatsetult valelikke teateid soome-ugri rahvaste keelte ja kultuuride suurepärase olukorra kohta. See on desinformatsioon sellest tulenevate vastavate tagajärgedega.

 

Eriti kriitiline, isegi lootusetu on seisukord ersa ja mokša keeltega Mordva Vabariigis ja selle naaberaladel, kus elab 85 protsenti ersalastest. Maakoolid, kus nii või teisiti õpiti emakeelt, hääbuvad; linnades ja teistes suurtes asulates pole emakeel koolide õppekavadeski. Kooliprogrammides praktiliselt puudub õppeaine "Oma rahva ajalugu", pole ka ajalooõpikut. Telekavadest on kustutatud isegi rahvusliku toimetuse nimi -"Saja?ar". Impeeriumi agressioni tagajärjed on ilmselged: kymne aastaga on ersalaste ja mokšalaste arv vähenenud Venemaal rohkem kui 300 000 ehk 25—27 protsendi võrra.

 

Palume tulla Mordvasse rahvusvahelise yldsuse esindajatel, nende hulgas ka Eesti parlamendisaadikul Sotsiaal-Demokraatlikust Erakonnast, proua Katrin Saksal, kes valmistab Euroopa Nõukogule vastavasisulist aruannet. Soovitame ka põhjalikult tutvuda ajalehe "Erzjan Mastor" artiklitega. Kohalesõidu korral on kõigepealt vaja kohtuda mitte ministritega, kes väljaspool kahtlust maalivad pildi olukorrast vikerkaarevärvides, vaid Ersa Keele Päästmise Fondi juhatusega. Siis veendute, et ersa ja mokša keele, järelikult ka rahvuste olukord on tõesti katastroofiline. Inimõigustest Mordvamaal ei ole mõtet siinkohal rääkidagi. Kohalike ja föderaalsete võimude genotsiid ersalaste ja mokšalaste kallal teostub kõikides ilmingutes.

 

Ersa Keele Päästmise Fondi juhatuse liikmete nimel,

 

G. D. Musaljov,

juhatuse esimees,

Soome-ugri rahvaste infokeskus