[text]
Täna on

Teisipäeval, 30. põimukuud (30.08), toimus Kunda Linnavalitsuses kohtmine, kus arutati Kunda hiiemäele kavandatavate tuulegeneraatorite asukohavalikuid. Kohtumisest võtsid osa Oceanside OY kui arendaja, Kunda Linnavalitsuse ja volikogu ning Maavalla Koja esindajad.

 

Oceanside OY kavatseb järgmisel aastal ehitada hiiemäele ja selle kõrvale 3 tuulikut, teenindavad teed, ehitus- ja hooldusväljakud ning elektriliini. Tuulikute pystitamise hiiemäele on vaidlustanud Maavalla Koda.

 

Kunda Linnapea Allar Aron ja linnavolikogu esimees Anne Tasuja sõnul aitaks tuulikute ehitamine hiiemäele kujundada linnale rohelist mainet. Samuti aitaks tuulepargi ehitus hoida yksildasel mäel silma peal. Linn loodab hiiemäe väljarentimise eest saada aastas 200000 kr renditasu.

 

Oceanside OY tegevjuht ja osanik Jaan Tepp möönis, et nende jaoks on tegemist eelkõige äriprojektiga. Samas on nad valmis asutama hiiemäe haldamiseks mõeldud MTY ja seda edaspidi ka rahastama. Oceanside OY on juba toetanud hiiemäge uurinud arheolooge. Tepp rõhutas, et tema kui teoloog mõistab pyhapaiga tähtsust ja tahab aidata kaasa seal säilinud kalmete eksponeerimisele.

 

Maavalla Koja vanem Ahto Kaasik pakkus välja kokkuleppe, mille kohaselt pystitataks tuulikud hiiemäe naabrusse sama kõrgel asuvale paetasandikule. Sel juhul asuksid kaks tuulikut Kunda kylas eramaadel, mille omanikud juba on teatanud oma nõusolekust. Kolmas tuulik jääks hiiemäe kõrvale Kunda linna maale. Sellise lahenduse puhul saaks arendaja elektrit toota samadel tingimustel kui hiiemäel. Kunda linn saaks oma tuuliku ja rohelise maine, lisaks veel au ja kuulsuse esivanemate hiiepaiga kaitsmise eest. Linnale laekuks renditasu ligi 70000 kr aastas, mida saaks kasutada hiiemäe korrastamiseks ja kaitsmiseks.

 

Kohtumisel kokulepet ei sõlmitud. Lähemas tulevikus kogunetakse kysimuse arutamiseks uuesti.

 

Teavet Kunda hiiemäest

 

 

Maavalla Koda