[text]
Täna on

Marimaal arreteeriti 2. sygiskuu päeval maride omausu Joškar-Ola piirkonna peakarti (palvevanem) Vitali Tanakovi poeg Dimitri, teatab Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus.

 

Dimitri Tanakov (synd. 1983) on Mari Rahvusnõukogu esimehe ning Valentin Kolumbi Muuseumi direktori Vladimir Kozlovi (maripäraselt Laid Šemjer) sekretär.

 

Peakart Tanakov pöördus yleeile abipalvega inimõigusorganisatsioonide, sõltumatu meedia ja rahvusvahelise avalikkuse poole, et ära hoida Mari Eli miilitsaorganite omavoli oma poja Dimitri yle. Vitali Tanakovi sõnul on võimud keelanud noormehe kohtumise kaitseadvokaadi ja lähedastega. Pöördumisest selgub, et äsja ylikooli lõpetanud Dmitri Tanakovi syydistatakse grupiviisilise vägistamise korraldamises, kusjuures vägistamise ohver lõpetas elu enesetapuga.

 

Pöördumises viidatakse noormehe kaitseadvokaadile, kelle sõnul pole temale tutvumiseks antud uurimismaterjalides yhtegi tõendit, mis viitaks D. Tanakovi otsesele või kaudsele osalemisele kuritöös, ykski tunnistaja pole maininud noormehe nime.

 

President Leonid Markelovit varem avalikult arvustanud peakart Tanakov on oma avalikus pöördumises seisukohal, et tegemist on võimude järjekordse jõhkra katsega alandada ja hirmutada mari rahvuslikku haritlaskonda ning seekord on ohvriks valitud tema poeg. Tanakovid on iidne mari suguvõsa, kust on pärit mitu mari omausu juhti. Vitali Tanakov organiseeris koos Vladimir Kozloviga fennougristide X kongressi eelõhtul 14. põimukuud (14.08.) meeleavalduse, et tervitada Joškar-Olasse saabunud teadlasi ning juhtida tähelepanu mari rahva tagakiusamisele Mari Eli võimude poolt.

 

Teist mari noormeest, Rahvusvahelise Soome-Ugri Noorteassotsatsiooni esimeest Vasli Petrovi, kes viibib endiselt haiglas pärast läbipeksmist 27. põimukuu hilisõhtul, ähvardab kuni kolmeaastane vanglakaristus. Oma vanemate julgeoleku tagamiseks tunnistas ta haiglas, et tegu oli tavalise olmetyliga ning tänas isiklikult president Markelovit hoolitsuse eest. Presidendi administratsioon seevastu teatas juba enne ametliku juurdluse alustamist, et Petrov tungis joobnud olekus kallale alaealisele ja tekitas talle kehavigastusi. Vasli Petrovi sõbrad Soomest, kellel õnnestus teda haiglas kylastada, pidid hiljem seletusi andma julgeolekuorganitele ning neile määrati administratiivkaristus välismaalaste liikumisrežiimi rikkumise ettekäändel.

 

Maride Rahvusnõukogu esimees, kirjanik ja tõlkija Vladimir Kozlov, kelle sekretärina Dimitri Tanakov töötab, alustas eile näljastreiki, et avaldada meelt Valentin Kolumbi nimelise rahvusliku kirjandusmuuseumi sulgemise vastu.

 

 

Maavalla Koda