[text]
Täna on

Botswana valitsus vahistas põlisrahvaste kaitseyhenduse Kalahari Põlisrahvad juhid ja nende lähisugulased, kokku 28 gana ja gwi rahva liiget. Vahistatute hulgas on ka seitse last. Aktivistid vahistati, kui nad yritasid siseneda oma esivanemate maale Kesk-Kalahari jahireservaadis. Vahistatute edasisest käekäigust pole praegu midagi teada.

Esivanemate maale tungimisega tahtsid aktivistid tähelepanu juhtida oma sugulastele, kes praegugi veel reservaadis elavad. Seda hoolimata nende vastu rakendatud drakoonilistest meetmeist – põlisrahvaile on jahireservaadis jahipidamine keelatud (!), nende raadiosaatjad on ära võetud, joogivee ligi neid ei lasta ning nende kogukonna ymber patrullivad pidevalt relvastatud looduskaitseametnikud.

Viimane sõnum, mille kaitseala viibivad põliselanikud välja saatsid, oli : “Nad tulistavad yle meie peade, nad peksavad meid, me ei tea, kas me suudame vastu panna.” Vähemalt yks jahialal viibinud põliselanik lasti maha, yks sattus haiglaravile ja yks on vahistatud.

Botswana valitsus keelas ka ajakirjanikele kaitsealale tungimise. Ryhm USA ajakirjanikke otsustas sellest hoolimata reservaati kylastada. Nendega oli kaasas ka inimõigusorganisatsiooni Inimõiguste Järelevalve esimees. Ajakirjanike teatel jälitati neid pidevalt, kuulati yle ja ahistati muul viisil. Lõpuks toimetati nad relvastatud valve all kaitsealalt välja.

Võimud omavolitsevad hoolimata tõigast, et kohtuvaidlus gana ja gwide staatuse yle kaitsealal on alles pooleli. Põlisrahvaste kaitse organisatsiooni Survival International esindaja Rafael Runco sõnul on Botswana valitsus oma viimaste tegudega õigelt teelt täielikult välja sõitnud. Runco kinnitusel võib Botswana valitsuse praegust käitumist õigusega genotsiidiks nimetada.

 

Survival International  - Roheline Värav