[text]
Täna on

30. sygiskuud – 1. porikuud korraldas Eesti Regionaal- ja Vähemuskeelte Liit (ERVL) Läänemaal Roosta Puhkekylas rahvusvahelise konverentsi „Vähemus- ja regionaalkeeled Eestis ja Euroopas”. Konverents toimus koostöös Euroopa Vähemkasutatud Keelte Byrooga (European Bureau for Lesser-Used Languages – EBLUL), teatas ERVL.

Konverentsil osalesid Euroopa Liidu, Läänemeremaade ja Eesti regionaal- ja vähemuskeelte kysimustega tegelevate asutuste ja yhenduste ning keelekogukondade esindajad, samuti asjatundjad ning riigi- ja omavalitsusametnikud, kokku 11 eri riigist. Konverentsil arutati piirkondlike- ja vähemuskeelte kaitsega seotud Euroopa kogemusi, samuti Eesti keelekogukondade olukorda nii Eestis kui Euroopas.

Konverentsi raames tutvuti Noarootsis lähemalt rannarootsi keele ja kultuuri olukorraga.

Eesti Regionaal- ja Vähemuskeelte Liit loodi 2004. aastal 9 Eesti põlise piirkondliku ja vähemuskeelega seotud yhenduse algatusel. Need on Tartumaa Vanausuliste Kultuuri- ja Arendusyhing, Eesti Juudi Kogukond, Põhja-Eesti Romade Yhing, EELK Rootsi-Mihkli Kogudus, Eestimaa Sakslaste Selts, Seto Kongressi Tugiyhing, Eesti Ingerisoomlaste Liit, Tatari Kultuurikeskus "Yoldõz" ning Võro Selts VKKF.

Põhikirja järgi tegeleb ERVL hetkel järgmiste Eesti põliste regionaal- ja vähemuskeelte kysimustega: setu keel ja võru keel (piirkondlikud keeled) ning jidiš, mustlaskeel, rootsi keel, saksa keel, soome keel, tatari keel ja vene keel (vähemuskeeled).

Piirkondliku keelena käsitletakse keeli, mille kõnelejad riigirahvast rahvustunnuse poolest ei erine ja vähemusrahvust ei moodusta (nt alamsakslased Saksamaal, kašuubid Poolas, võrukesed Eestis jt). Vähemuskeelte kõnelejaskond kuulub põlisesse vähemusrahvusesse (nt rootslased Soomes, taanlased Saksamaal jne).

Eesti Regionaal- ja Vähemuskeelte Liit aitab kaasa Euroopa Liidu keelelise ja kultuurilise mitmekesisuse säilitamisele. Selle saavutamiseks teeb ERVL koostööd Euroopa Liidu vastavate yhenduste ja asutustega, teavitab avalikkust, mõjutab avalikku arvamust ja avalikku tegevust piirkondlikke ja vähemuskeeli puudutavates kysimustes ning teeb koostööd Euroopa sarnaste yhendustega. 2005. a. lehekuus võeti Eesti Regionaal- ja Vähemuskeelte Liit vastu EBLUL-i liikmeks.

EBLUL on Euroopa Liidu liikmesriikide regionaal- ja vähemuskeeli ning liikmesriikide kohalikke organisatsioone yhendav katusorganisatsoon. EBLUL-i liikmesorganisatsioone (Member State Committee, MSC) on praeguseks 18, need omakorda esindavad asukohamaade erinevaid regionaal- ja vähemuskeeli. Uutest EL liikmetest olid seni oma MSC-d moodustanud ja EBLUL-i liikmeks saanud Poola, Ungari, Tšehhi ja Slovakkia.

06. porikuud (06.10.) algusega kl 18.00 Tallinnas Roosikrantsi tn 6 kolmanda korruse õppeklassis kõneleb Kalle Eller konverentsist ja piirkondlike- ja vähemuskeelte kaitsest lähemalt. Kõik huvilised on oodatud.

Maavalla Koda