[text]
Täna on

Eile avati Tallinnas Eesti Muusikaakadeemias Veljo Tormise regilaulukeskus, teatab EMA. Akadeemia muusikateaduse osakonna juurde loodava keskuse eesmärk on regilaulu ja selle põlise  esitusviisi viljelemine, uurimine ja tutvustamine.

 

Lisaks rahvamuusikaalaste õppeainete kureerimisele EMA-s hakkab keskus korraldama yrituste sarja "Regituba", kus Veljo Tormis jagab praktilist õpetust EMA yliõpilastele ja regilaulu harrastajatele kogu Eestist. Keskus hakkab tegelema teistegi põliste rahvamuusikavormidega.

Keskuse avamisel esitleti DVD-plaati "Tegelik regilaulmine", kus on kokkuvõtlikult jäädvustatud 7. mahlakuud Eesti Muusikaakadeemias peetud Veljo Tormise loengud regilaulust ja selle esitamisest. DVD leiab loodetavasti laia kasutamist õppevahendina.


 

Maavalla Koda