[text]
Täna on
Porikuu kahel viimasel nädalal oli Muhumaal looduslike pyhapaikade ylevaatus. Ettevõtmise korraldasid Maavalla Koda ja Eesti Kirjandusmuuseum, selles osalesid veel Muhu muuseumi ja Tartu Ülikooli arheoloogia kabineti töötajad ning Muhu maamõõtjad.

Uurijad töös
Uurijad töös
Uurijad töös (Fotod: Auli Kytt)
Ohvrianniks jäetud raudnaelad moaljakivil
Ohvrianniks jäetud raudnaelad moaljakivil
Ohvrianniks jäetud raudnaelad moaljakivil
Lõetsa Tondikivi
Lõetsa Tondikivi
Lõetsa Tondikivi
Ylevaatuse käigus pyhad paigad kirjeldati, pildistati ja kanti kaardile. Kohalikelt elanikelt koguti ka rohkesti rahvapärimust. Uurijad panid saarel salve ligi 30 tundi helisalvestisi, kymmekond tundi videosalvestisi ja 1800 fotot. Kogutud materjalid jäävad hoiule nii Maavalla Kojas kui Eesti Kirjandusmuuseumis.

Muhu pakkus uurijatele mitmeid yllatusi. Kui ylevaatuse algul oli andmeid 28 pyhapaigast, siis praeguseks on nimekirjas 59 hiit, pyha kivi, allikat jm. olulist paika. Leiti mitu uut pyha allikat ja kivi. Eriti väärtuslikuks leiuks peetakse kylaelanike juhatuse järgi leitud hiiekohta.

Muhu põliskultuur ja selle seas pühapaikadega seotud traditsioonid on tugevad. Pea igas kylas võib kohata inimesi, kes tunnevad pyhapaikadega seotud kohalikku pärimust ja on nõus seda uurijatega jagama. Pärimuse kogumise tegi eriti nauditavaks vanemate muhulaste kõrgel järjel olev jutustamisoskus, märgib Eesti Kirjandusmuuseumi teadur Mari-Ann Remmel.

Peakorraldaja ja -toetaja Martin Kivisoo
Peakorraldaja ja -toetaja Martin Kivisoo
Peakorraldaja ja -toetaja Martin Kivisoo
Ylevaatuse õnnestumisele aitas kaasa Tihuse turismitalu omanik Martin Kivisoo, kes oli uurijatele teejuhiks ja võõrustajaks. Kivisoo päevinäinud Willise abil jõuti nii yksikute metsatalude memmede kui kaugete pyhapaikadeni.

Talve jooksul on kavas välitöödel kogutud rahvapärimus ja muud andmed lintidelt maha kirjutada ning läbi töötada. Säilinud pyhapaigad esitatakse Kultuuriministeeriumile muinsuskaitse alla võtmiseks. Samuti on kavas korraldada fotonäitus Muhu pyhapaikadest.

Porikuus jõuti yle vaadata ja kirjeldada 32 Muhu pyhapaika. Kevadel on plaanis seal välitöid jätkata, et vaadata yle needki paigad, kuhu praegu ei jõutud.

Maavalla Koja algatusel töötas urbekuust põimukuuni (III-VIII) Kultuuriministeeriumis töögrupp, mis valmistas ette riikliku looduslike pyhapaikade programmi algatamist. Praegu oodatakse ministri otsust, et saaks tööga edasi minna. Programm peaks tagama riigi toe põlisrahva pyhapaikade uurimiseks, kaitsmiseks ja tutvustamiseks.

Maavalla Koda