[text]
Täna on

Soome omausuliste yhendus Suomalaisen kansanuskon yhdistys ry. avas hiljuti oma kodulehe, kus tutvustatakse põgusalt soome usku ja omausuliste tegevust.

 

Yhenduse asutasid nelja aasta eest soome ja karjala oma loodususku inimesed, kes korraldavad Ukkon-vakko jt. pärimuslikke pyhi.

 

Yhendus on vastu pärimuslike taigade ja märkide kasutamisele kaubanduslikel, rassistlikel või uuspaganlikel eesmärkidel. Yhendus pole põhimõtteliselt poliitiline ega taotle seega poliitilisi eesmärke.

 

"Nüüdisaegne Soome yhiskond ei suuda pärimuslikke tavasid piisaval määral tutvustada. Et meie pärimuslik usk säiliks, peame seda oma lastele ise tutvustama. Leiame, et koduse kasvatuse toeks vajame yhendust, mis aitaks pärimust yhelt põlvkonnalt teisele edasi anda," seisab veebilehel.

 

"Me ei kavatse taastada soome muinasusku, vaid jätkame seda, mis emad ja isad on meile õpetanud. Pärimuslik usk elab ja toimib suulise pärimuse kaudu. Seepärast avaldub ta eri põlvkondade ja erinevate inimeste juures eri moel. Kuna soome usk on seotud suulise pärimusega, ei või me teada, kuidas tehti asju sada või tuhat aastat tagasi, võime vaid teada seda, mida emad ja isad on meile rääkinud.

 

Pärimuslik usk on usk haldjatesse, maasse, looduse hingedesse ja jumalatesse. See on surnute austamine ja teadmine, et nad on ikka meiega. Soome usk avaldub vanade tavade ja pärimuse järgimises, mis seostuvad ajastajaringi ja inimese eluringi tähtpäevade ning põliste eluväärtustega. Me usume, et soome-karjala vana teadma, maailmapilt ja myydid on ka praegu väärtuslikud ja ajakohased.

 

Haldjatel on tänapäevases soome usus keskne osa. Kuigi kirikul õnnestus lõpetada soome jumalate austamine, ei õnnestunud tal kunagi tõrjuda haldjaid inimeste meelist. Me usume, et igal inimesel on oma haldjas, kes kaitseb ja hoiab teda kogu elu. Omad haldjad on näiteks ka ehitustel, metsal, puudel ja allikatel. Metsa ja loona eri paikade emad ja isad on olnud alati olemas.

 

Me anname haldjatele tähtsamatel pyhadel syya ja juua. Haldjas, kes jäetakse unarusse, lakkab aja jooksul hoolitsemast inimese eest ja ainulaadne side kaob.

 

Tavad on erinevad. Haldjate poole võidakse pöörduda ka igal hommikul ja õhtul ning neile võidakse anda midagi igal teatud nädalapäeval. Haldjate poole pöördutakse ka siis, kui ollakse sattunud raskustesse.

 

Ohvrid tuuakse tavaliselt maja ehituse ajal istutatud haldjapuu juurde või kivile. Tänapäevastes kortermajades on haldjatele pyhendatud eriline annilaud.

 

Palved on nüüdisajal sagelis isiklikud, sõnatud ning synnivad anni toomisel ja neid ei jagata eriti teistega," kirjutavad Soome omausulised.

 

Soome rahvausu yhendusel on ametlikud sidemed Maavalla Kojaga. 2001. aastal osaleti koos Uurali Yhenduse asutamisel, millega liitusid veel mari ja ersa omausuliste esindajad.

 

Soome rahvausu veebilehe leiab aadressilt

http://www.morfeus.org/kansanuskovat


 

Maavalla Koda