[text]
Täna on

Kolmapäeval, 16. kooljakuud, algusega kl 17.00 toimub Tallinnas Eesti Keele Instituudi 3. korruse saalis Liivi lipu päevale pyhendatud hõimuklubi õhtu, teatab Fenno-Ugria.

 

Esinema on palutud liivlanna, filoloogiadoktor Renāte (Bille) Blumberga, kes kõneleb teemal LIIVLASTE IDENTITEEDI JA KEELE SEOSEST.

 

Ettekandes antakse ülevaade liivlaste arvukusest ajaloo erinevatel perioodidel (19. sajandi keskel, I maailmasõja järel, 1920-ndail ja 1930-ndail aastail, II maailmasõja järel, nõukogude ajal ja praegu) ning sellest, kui suur osa neist on rääkinud liivi keelt. Vaadeldakse, milline on eri aegadel olnud seos liivluse (liivi identiteedi) ja liivi keele kõnelemise vahel ning peatutakse liivlaste keelevahetusel.

 

Liivi rahvuslipu värvid on roheline-valge-sinine. Lipp tähistab randa, nagu seda oma paadist näeb kalamees: roheline mets, valge liiv ja sinine meri. Liivlased ise nimetavad end randlasteks (rāndalist) ja oma keelt rannakeeleks (rāndakēl).

 

Osavõtt klubiõhtutest on vaba, kõik huvilised on oodatud!