[text]
Täna on

Käesoleva aasta algul vaadeldi Euroopa Komisjoni tellimusel korraldatud Eurobaromeetri uuringus „Social values, Science and Technology” eurooplaste usulisi veendumusi. Uuringu yldised teemad olid teadus ja tehnoloogia ning see hõlmas kõiki EL-i liikmesmaid ja kandidaate, lisaks Islandit, Norrat ja Šveitsi.

 

Kuigi uuringutulemuste avaldamisest on möödunud pea pool aastat, on see Eestis taas lõkkele löönud sundusuõpetuse tuultes vägagi huvipakkuv. Eurobaromeetri uuringutulemuste valguses nähtub eriti valusalt, kuivõrd on sundusuõpetust ja riigikristlust toetav poliitiline ladvik kaugenud rahva enamikust.

 

Usulisi veendumusi puudutavatele kysimustele antud vastustest selgus, et Eesti elanikest yksnes 16% usub Jumala olemasolu. See on madalaim vastav näitaja Euroopas. Järgnevad Tsehhi ja Rootsi 19 ning 23 protsendiga. Euroopa keskmine on 52%.

 

Rahvusliku identiteedi seisukohalt on huvipakkuv, et kysitluse kohaselt usub tervelt 54% eestimaalastest, et on olemas "teatav vaim või elu juhtiv jõud" (some sort of spirit or life force). See on eurooplaste hulgas kõrgeim taoline näitaja. Järgnevad taas Rootsi ja Tsehhi vastavalt 53 ja 50 protsendiga, Euroopa keskmine on 27%.

 

Usk hingedesse ja elujõudu või väesse on maausus läbivaid nähtusi. Nõnda võib järeldada, et vastanute enamiku usulised veendumused on maausulised või kalduvad selle poole.

 

t_Eurobarometer.gif

 

Ylevaate terviklikkuse huvides olgu veel lisatud, et 26% Eesti elanikest ei usu Jumala ega ka mingi vaimu või elujõu olemasolu, 4% ei osanud vastata (Euroopa keskmised vastavalt 18% ja 3%).

 

 

 

Oluline on märkida, et uuringus pole eristatud eesti ja vene rahvusest inimesi. Samas on varasemate uuringute põhjal teada, et venelaste hulgas on kristlaste suhtarv märgatavalt kõrgem kui eestlastel.

 

Niisiis leidis taas kord kinnitust tõsiasi, et eestlasi ei saa ka parima tahtmise korral pidada kristlikuks rahvaks. Samas pole eestlaste enamik uskmatu ja kaldub oma veendumuste poolest pigem esivanemate maausu kui kõrberahvaste ainujumalakultuse poole. Et eestlaste põlisusk on kultuuriliste ja usuliste erinevuste suhtes salliv ning looduslähedane, võime oma usulise omapära yle uhkust tunda.

 

Uuringu aruanne (pdf.)

 

Maavalla Koda

 

 

Eurobaromeeter on maailma suurim Euroopa Liitu käsitlev seireuuring. Euroopa Komisjoni tellimusel korraldatava uuringu partner on alates 2004. aastast TNS.

 

Yle 30-aastase ajalooga Eurobaromeeter seirab elanikkonna hoiakuid Euroopa Liidus toimuvatesse arengutesse, et paremini teostada Euroopa Liidu poliitikaid.

 

TNS uurib Eurobaromeetri seire käigus avalikku arvamust 33 riigis, sealhulgas nii Euroopa Liidu liikmesriikides kui kandidaatriikides. Eestis on Eurobaromeetri uuringute eest vastutav TNS Emor, Lätis TNS Latvia ja Leedus TNS Gallup.

 

Allikas: TNS Emor