[text]
Täna on

26. ja 27. mahlakuud korraldavad  Eesti Kirjandusmuuseum ja Eesti Rahva Muuseum yhiselt rahvateaduste noorte uurijate kevadkonverentsi Noorte hääled. Kavas on:


26. mahlakuud Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (Vanemuise tn 42)

10.00 Liisi Laineste - Poliitiline huumor postsotsialistlikus yhiskonnas
10.30 Katre Kikas - Kalevipoeg ekspeditsioonipäevikutes – /Otsi nagu
Ibaste mäge/
11.00 Kärri Toomeos-Orglaan - Kuningajutud. Vaade M. J. Eiseni poolt
väljaantud muinasjuttudele
11.30 – 11.45 Kohvipaus
11.45 Mairi Kaasik - Aja kaja muinasjutus. Elukäigu peegeldused
narratiivis yhe jutustaja näitel
12.15 Andreas Kalkun - Protestantlike ilmutuste poeesiast: Mart Saali ja
Lyytsepa Jaani taevaskäigud
12.45-14.00 Lõuna
14.00 Aleksandra Dolgopolova - Narva ansambel “Suprjadki” eesti kontekstis
14.30 Natalja Šabanova - Jumalateenistuste muusika Tallinna (vene)
vanausuliste koguduses
15.00 Helen Kõmmus - Kuidas synnivad „ööritustega” laulud ehk eesti
rahvapäraste koraalide melismaatikast
15.30 – 15.45 Kohvipaus
15.45 Ester Janno - Tänapäeva setu neidude laul ansambli
„Tsibihärbläseq“ näitel
16.15 Hedvig Ioanna Priimägi - Kelle omad on tantsud? – Põgus pilguheit
tantsuklubide repertuaari.
16.45 Sille Kapper - Tantsufolklorismist tänases Eestis
Eda Pomozi - Setumaa tantsupärimusest Euroopa tantsuajaloolises
kontekstis (stendiettekanne)

27. mahlakuud Eesti Rahva Muuseumi näitusemajas (Kuperjanovi tn 9)

10.00 Maarja Kaaristo - Mis on õigusetnoloogia?
10.30 Ave Tupits - Rahvameditsiini uurimisest
11.00 Kristel Kivari - Kes on maa-alused eesti rahvapärimuses?
11.30 – 11.45 Kohvipaus
11.45 Marleen Nõmmela - Gustav Ränga välitööd 1926-1929 –
etnograafiliste allikate analyys
12.15 Madis Rennu - Mõne sõnaga Eesti kiviaedadest
12.45 – 14.00 Lõuna
14.00 Anneli Aavastik / - Mänguasi on väikelapsele tema raamat, teater,
kino, spordiväljak/ /– /mäng ja mänguasi Eestis stalinistlikul perioodil
14.30 Dagmar Ingi - Tootmiskoondise "Ookean" kaugsõidu kalanduse
meremeeste sotsiaalsed suhted laeval 1970-1985
15.00 Reeli Reinaus - Eneseloomine Perekoolis
15.30 – 15.45 Kohvipaus
15.45 Selia Selezov - Uuspaganlus Eestis ja Lätis Vigala Sassi ja Arturs
Goba teoste näitel
16.15 Kärt Metsoja - Melaneesialikust indiviidikäsitlusest ja selle
mõjust kohalikele majandussysteemidele
16.45 Lõpetamine

Vaata lisaks:

Ettekannete teesid