[text]
Täna on

Õiguskantsler Allar Jõks nõuab Hugo Treffneri gymnaasiumilt religiooniõpetuse vabatahtlikuks muutmist, kuna aine kohustuslikus korras õpetamine on vastuolus mitme seadusega, kirjutas ajaleht Postimees.

Jõks märkis kooli direktorile saadetud kirjas, et gymnaasiumi humanitaarsuunal õpetatava aine kohustuslikkus on vastuolus haridusseaduse ning põhikooli- ja gymnaasiumiseadusega, mille kohaselt peab usuõpetuse õppimine ja õpetamine olema vabatahtlik.

Jõks viitas direktori Ott Ojaveeri selgitustele, et õpilane otsustab omal valikul Treffneri gymnaasiumisse õppima asumise, samuti valib õppimisvõimaluse vahel reaal-, humanitaar- või loodussuunal.

Direktori sõnul arutas usuõpetusega seotud kysimusi jaanuaris ka kooli hoolekogu, kes pidas aine õpetamist humanitaarsuunal hädavajalikuks.

Jõksi sõnul ei ole asjakohane viidata sellele, et keskkoolis õppimine on vabatahtlik, sest usuõpetuse õppimise osas peab koolisisene valikuvabadus laienema ka keskkooli õpilastele.

«Juhul, kui yhe õppesuuna valimisega kaasneb kohustuslik usuõpetus, ei ole enam tegemist aine vabatahtlikkusega,» märkis õiguskantsler.

Samuti juhtis Jõks tähelepanu, et religiooni seoste käsitlemine on riikliku õppekava järgi ette nähtud ka teistes keskkooli õppeainetes, nagu yhiskonna- ja kunstiõpetus.

«Siinkohal ei tohiks alahinnata keskkoolis õppivaid noori - kui religiooniõpetus on humanitaarsuunal hädavajalik, siis ilmselt mõistavad seda ka õppivad noored, kelle jaoks on sel suunal õppimine teadlik valik,» lausus ta.

Jõks tegi kooli direktorile ettepaneku religiooniõpetus kooli õppekavast kohustusliku ainena kõrvaldada ning selgitada õpilastele, et tunni kylastamine on vabatahtlik.

Õiguskantsler ootab koolilt ettepaneku täitmise kohta vastust yhe kuu jooksul.

 

Postimees