[text]
Täna on

Eelmisel aastal avaldatud pöördumisele mari rahva kaitseks andis oma allkirja 11 000 inimest, kirjutas ajaleht Postimees.
 
Pöördumine ilmus möödunud aasta 22. veebruaril Eesti Päevalehes ja ajalehes Helsingin Sanomat ning allkirjade kogumine lõpeb täna, mari sangari päeval.
 
Pöördumisega sai yhineda internetis aadressil www.ugri.info/mari.

Toetusallkirju andsid inimesed yle maailma. Suurem osa allkirjadest pärineb Soomest ja Eestist, kuid esindatud on ka kõik Euroopa riigid, USA, Kanada, Austraalia ja Uus-Meremaa.

Enamik allakirjutanutest on õpilased, yliõpilased või õppejõud, kuid on ka kirjanduse ja kunstiga tegelevaid inimesi, yhiskondlikke aktiviste ja poliitikuid.

Pöördumisega on yhinenud ka mitmed rahvuslikud ja rahvusvahelised organisatsioonid, nagu ECOTERRA, Esindamata Rahvaste Organisatsioon, Helsingi ylikooli yliõpilaskond ja Eesti Juudi Kogukond.

22 poliitika- ja kultuuritegelast Soomest, Eestist, Ungarist, USAst, Suurbritanniast ja Rootsist pöördus mullu Vene Föderatsiooni võimude ja maailma avalikkuse poole yleskutsega lõpetada mari rahva poliitiliste ja kultuuriliste õiguste ahistamine Mari Eli vabariigis.

Yleskutse autorid mõistsid hukka rynded Mari demokraatliku opositsiooni esindajate vastu ning nõudsid Venemaalt nende isikute väljaselgitamist, kes tungisid jõhkralt kallale väljapaistvale mari kultuuritegelasele, Maarjamaa Risti kavalerile Vladimir Kozlovile.
 

Postimees