[text]
Täna on

Lyganuse vallavolikogu arutab täna, kas anda kinnisvaraarendajaile luba rajada Purtse hiiemäele ja selle vahetusse ymbrusesse kuni 50 eramut, kohalikud elanikud on muistise kaitseks kogunud yle 170 allkirja, kirjutab rein Sikk ajalehes Eesti Päevaleht.

“Volikogu komisjonide seisukoht on, et firma Eesti Era ei saa oma eramuehituseks luba, sest hiiemägi on niivõrd ajaloo-, kultuuri- ja miljööväärtuslik, et seda ei tohi yhesuguseid karpe täis ehitada,” ytles Lyganuse vallavolikogu esimees Evald Männiksaar.

“Mingid võõrad tahavad kyla oma maju täis ehitada, siin koguti selle vastu sada allkirja,” selgitas Purtse elanik Lehte Uuekyla pahasena mäe veerel. Tema selja tagant paistis jalam koos Alutaguse Memento poolt rajatud kommunistlikus vägivallas hukkunute mälestuspargiga. Sinna on puid istutanud kõik maakonnad, lisaks tuntud inimesed alates president Lennart Merist. “Loodetavasti on tegu yksnes kellegi ahne ärimehe kinnisideega, millel ei ole antud teoks saada,” teatas Memento oma toetuskirjas hiiemäe kaitseks.


“Meid on valesti mõistetud,” ytles kinnisvarafirma Vanem VS juhataja Aksel Rüütel. Just tema firmal on leping OÜ-ga Eesti Era, et ehitada osaliselt ka hiiemäge haaravale 15,11-hektarilisele kinnistule kuni 50 väikeelamut.

 

Piiranguid polevat

“Kontrollisin kõigist andmebaasidest enne lepingu sõlmimist järele: krundil pole mingeid piiranguid,” selgitas Aksel Rüütel, lisades, et muinsuskaitseliste objektide andmebaas on lynklik.

Ometigi näitavad nii maa-ameti kui ka muinsuskaitseameti interneti kodulehekyljed ära hiiemäe ymbrusse jäävad kaitsealused objektid. Teise aastatuhande ohverduspaigast teatab ka aastakymnete vanune silt mäe jalamil.

Hiiemäel asub seitse kivikalmet, Uku allikas ja hiiepärn, mis kuuluvad muinsuskaitse alla. Lisaks leidub mitu rahvapärimuslikku paika, nagu Kohtunikkude kyngas, tantsukoht, Kõnemeeste kynkad jm. Purtse hiiemägi on umbes 1,4 km pikkune ja 20 m kõrgune põhja-lõunasuunaline moreenseljandik, mis lõpeb mere ääres järsu Hiiekaldaga. Mäelt avanevad kaunid vaated Soome lahe rannikule ja Purtse kindluselamule.

“Tegutseme yksnes seaduste järgi ja oleme nõus loobuma kuni kolmandiku majade ehitamisest, mis jäävad muinsusobjektidele ligemale kui 50 meetrit. Lisaks teeksime võsastunud muinasobjektid korda neid nii väärtustades,” selgitas kinnisvaraarendaja Aksel Rüütel.


Ta lisas, et kindlasti soovinuks ta ka kylarahvast majaehituskavaga detailsemalt tutvustada, paraku aga hakati Purtset rahuliku elupaigana väärtustavale projektile veel enne detailplaneeringu kinnitamist vastutööd tegema. Rüütel kahtlustab, et rahva keeras yles konkureeriv kinnisvarafirma, kes kavatseb ehitada eramurajooni Purtse jõe teisele kaldale.


“Väga inetu lugu,” kommenteeris Purtses toimuvat Lyganuse vallavolikogu kauaaegne esimees Ilmar Köök. Tema hinnangul saab eramuprojektile saatuslikuks see, et kinnisvaraarendajad ei pidanud vajalikuks kohaliku rahvaga suhelda.


Kommentaar

Ahto Kaasik
Päevalehe esindaja Maavalla Kojas

Purtse hiiemägi on ajalooline looduslik pyhapaik, mis kätkeb looduslikke (pinnavorm, allikas, kivid, puud ja vaated) ja kultuurilisi (arheoloogilised, rahvapärimuslikud ja usundilised, vaimne ruum) väärtusi.

Hiiemägi tervikuna on kultuurimälestis. Lisaks sellele on muinsuskaitse all ka mäel asuvad kivikalmed, Uku allikas ja Hiiepärn. Rahvapärimus teab mäel teisigi olulisi paiku.

Enam kui 1,4 km pikkuse mäe ja pärimusrikka paigana on Purtse hiiemägi yks Eesti silmapaistvamaid pyhakohti. Kahtlemata on siin erakordne seegi, et kylaelanikud peavad mäest lugu. Kaitstes hiiemäge kaitseme yhtlasi kohalikku vaimset sidet ja eluruumi.

Hiie kaitse eesmärk on tagada seal asuvate väärtuste säilimine, põlismetsailmelise hiie taastumine, pärimuslike tavade järgimine ja põliselanike turvatunne.

Võimalik ehitustegevus hävitaks väärtusi ja puudutaks valusalt väga paljusid inimesi. Seetõttu on Purtse hiiemäel välistatud mistahes ehituslikud pinnasetööd, uute liinide, trasside, majade jms rajamine.
 

Eesti Päevaleht