[text]
Täna on

Uma leht
Luite Kristina-Maria Viitkalt

 

Võromaa inemiseki olli ja omma seo keväjä hädän gripiga. Kuis hinnäst nii tohtõrda, et viirus ei nakkagi ilmangi külge?

Edimäne ja kõgõ lihtsämb ravivõtõ om: panõ «sahvriuss» kõvastõ kinni ja teku-i inne vallaõ, ku olõt joba terve! Kolm päivä paastu, tuu piäsi avitama. Seo ao seen häös kõgõ suurõmb rämps kihä seest är. Terve rakk viirust vasta ei võta.

Täämbädsel pääväl liigusõ hädäohtligu viirusõ: ohtligu tuuperäst, et ei olõ korgõt palavikku.

Korgõ palavikuga söögiisso ei olõ: mäletä, ku pääle sõta, ku olli viil lats, tull’ iks gripp pääle, küll oll’ sis korgõ palavik! Süvvä es taha, tahtsõ juvva hapund vett, kos olli kurõmar’a katski tettü! Kurõmarju seen om pall’o C-vitamiini. Kurõmar’ajuuk om tervüsele väega hää. Seo juuk om peri luudusõst ja mis viil tähtsämb, mar’a omma kasunu mi hindä maa pääl. Nii et kolm päivä või juvva kurõmar’ajuuki, mis om söögi iist kah!


Tahasi väega luuta, et koolõn naatas kah oppama, kuis hinnäst luudusõ abiga terve hoita. Sis mõistasi inemise esi hinnäst ravvi ja ei piäsi tablette niildmä.


Uma Leht