[text]
Täna on

Eesti põlisrahva loodushoidliku pärimuselma ja maausuga tegeleval Maavalla Kojal ilmus trükist Maavalla Lehe esimene number. Neljalehekyljelises A4 mõõdus ilmunud lehes on juttu Paluküla hiiemäest, Rapla kandi kohapärimuse raamatust, ristipuude uuest kaardist, Ameerika rassistlikust maaõigusest, Eesti kahanevast rahvaarvust, kevadsuvistest syndmustest jm.

Uus leht on mõeldud eelkõige neile pärimusehuvilistele, kes arvutit ei kasuta või eelistavad uudiseid lugeda paberil. Maavalla Lehte saab .pdf vormingus lugeda ja välja trükkida aadressil:
http://www.maavald.ee/leht.html

Lehe väljatrykki võib paluda ka raamatukogudest. Paberlehte levitavad kohalikud kojad jt yhendused.


Lehte on oodatud põliskultuuri, maa- ja taarausu, põlisrahvaste ja usuvabadusega seotud uudised ja lyhilood. Pikemad lood avaldatakse koja võrgulehel.

Maavalla Lehe peatoimetaja on Ott Heinapuu. Lehte tehakse vabatahtliku tööna ja tasuta. Trüki- ja osaliselt levitamise kulud kaetakse annetustest. Leht hakkab tõenäoliselt ilmuma 4-6 korda aastas.

Maavalla Koda