[text]
Täna on

Kristliku kiriku liiga suurt rolli koolide religiooniõpetuses kritiseerivad aktivistid saatsid haridusministeeriumile ja õiguskantslerile üle tuhande allkirjaga pöördumise, milles palutakse järgida usuvabadust.

Kirjastaja ja astronoomi Martin Välliku algatusel mullu novembris internetis avaldatud pöördumisele religiooniõpetuse ainekava vastu on toetusallkirja andnud 1793 inimest.

Nüüd saatis Vällik pöördumise teiste hulgas haridusministrile ja õiguskantslerile.

Eelis ühel kirikul

Välliku sõnul on näha märke, et valitsus kipub looma või kindlustama eeliseid ühele, kristlikule kirikule ning tema hinnangul on selliste eeliste loomine vastuolus põhiseadusega.

«Valitsus peaks olema esimeste seas, kes põhiseadust au sees hoiab,» märkis ta. «Seega ootan, et valitsus järgib järjekindlalt ka põhiseaduse usuvabaduse ja riigikiriku puudumise paragrahve.»

Vällik oli nõus, et õpilastele on vaja religioonist rääkida, kuid seda «adekvaatselt».

Õiguskantsleri avalike suhete nõunik Jaana Padrik ütles, et pöördumise võtab õiguskantsler Allar Jõks vaid teadmiseks. «Menetlusse seda võtta ei saagi, sest avaldaja ise märgib pöördumises «edastan infoks»,» lisas ta.

Pole seisukohta

Teadus- ja haridusministeerium teatas, et nad said pöördumise kätte eelmisel reedel ning pole oma seisukoha veel kujundanud.

Religiooni õppekava üks autoreid, Tartu Ülikooli praktilise usuteaduse õppetooli hoidja Pille Valk ütles, et religiooniõpetuse ainekava lähtub ÜRO inimõiguste deklaratsioonis paika pandud usuvabaduse tunnistamise põhimõttest ning seega ei saa seda käsitleda ühegi kiriku kuulutustööna.

Eestis antakse religiooniõpetust valikainena ligi 60 koolis.

Valik religiooniõpetuse teemasid:

  • Pühad ja traditsioonid (lõikustänupüha, jõulud, ülestõusmispühad, jaanipäev jne)
  • Valitud lugusid Uuest Testamendist
  • Eetika alused (mis on õige ja hea)
  • Tutvumine erinevate religioonidega.
Allikas: religiooniõpetuse ainekava tööversioon

Postimees