[text]
Täna on

b_250_250_16777215_00_failid_anutaul.jpgAnu Taul saije valmis kavva oodetu mulgikiilse laulukogumigu, mille nimi om «Engi aig», kirotas Sakala. Päämiselt om sääl pääl Anu ende laulu, mille sõnu om aviten kohende esä Ants. Anu om kasuten ka Nikolai Baturini ja Hendrik Adamsoni luuletusi ning rahvalaule ja -jutte. Suukse teeve laadi pääl valla ka Anu sõsar Triinu ja väikeveli Tõnis.

Joba sii nädäl piass laat kauplustese jõudma. Laati saap yten osta ka kontserdipaigust. Nellabe laulap Anu yten sõpruge Võrun, riidi Jõgeval ja pyhäbe, 7. mail Villändin.

Anu taul kirotab oma kodolehel: Ma seisä keset pilkäst yyd niidu pääl. Mu kotal säräve tähe ku salapäratse kauge päivä. Sirute käe nende poole, kuid pyidä neid ei saa – nii kaugel om na... Vaikus... Siss laula ytte iidset laulu vägevest puust. Laulust kannetult miu käe kasuve, jala tungvä maamulda – miust saap puu... Tähe sädeleve lehtin. Allika, midä om pyhitsenu esivanempe, toidäve juuri ja paneve eliseme tüve ja ossa...

Kae lisas:

Anu Taul - Engi aig