[text]
Täna on

27. ja 28. mahlakuud käisive Mulgimaa valdu saadiku, yttekokku 20 inimest, Setumaal vaatemen, mismuudu om sääl paiklikku kultuuri oitu ja midä oless mulkel setudelt õppi. Kylälisi võtt vastu Setumaa Valdu Liidu päämiis Aare Hõrn, kirotas Sakala.

Mulgi Kultuuri Instituudi juht Alli Laande ytel, et setu mõistave äste vällä pakku oma vanu syyke — sedä pannive mulgi tähele nii Värska tsäimajan kui Lyybnitsan. Alli kiit ka Seto talumuusjumit. «Sääl tetäss kikke syämege. Ka Mulgimaal võiss olla siande muusjum, kos om yten kik, mida tahame aaluulisest kultuurist tutvuste. Setu akasive peris tyhja kotuse pääle maju tuuma ja ehiteme. Prilla om sääl kik asja, mis peave yten talun oleme, ja kik setu eripärä om vällä tuudu.»

Obinitsan kaeti Kauksi Ülle kirjutet ja kohalike elanike mängit kylätykki, mis and kindlustunnet, et oma kultuuri tutvustemisess ei ole vaja tetä keerulist näitemängu.

Alli Laande imest setude man kige rohkemb sedä, et ku Mulgimaalt tykites iki rohkemb päälinna, sõs Setumaale om tagasi tullu pallu välläõppin noori inimesi.

«Ytte kyllä om viie aastege manu tullu viis peret, kes kik alla akkave latsi synniteme ja kooliteme. Kige tähtsämb om, et sii noorte ajupotentsiaal tulep sinna ligi. Ja midä rohkemb om nuuri, seda rohkemb asja edesi lääve.»


Sakala