[text]
Täna on

b_250_250_16777215_00_failid_taheke_1.jpgLatsiaokiräl Täheke tull’ vällä joba kolmas võrokiilne nummõr.

Vahtsõt võrokeelist Tähekest näüdätäs Võrol raamadukogo latsiosakunnan 16. lehekuu pääväl kell 11 ja Põlvan Mammastõ Latsiaid-Algkoolin kell 13.

Võrokiilsen Tähekesen om seokõrd juttu tuust, kuis Võro koolilatsil käve külän kirämiis, raamadu «Anni rännuteel» autor Püttsepä Juhani.

Juhani esi kirotas tuust, kuis tä ütskõrd mõtsan mõtsatsikoga kokko trehväs’.

Seenevana Parmasto Erast kirotas vereväst kärbläseseenest, kirotõdas Eesti kõgõ vanõmbast puust Tammõ-Lauri tammõst ja mitmit asju om immipääväst.

Tähekesele kirot’ luulõtuisi Kauksi Ülle ja luu «Mõtõ» Kaplinski Jaan, kon tä seletäs, mille must ja karvanõ mõtõ sillest mõttõst etemb om.

Juttõ kirodi latsõ mitmõlt puult vanalt Võromaalt.

Tähekesen om ka kats võrokeelist koomiksit. Opatas, kuis meisterdä paprõst ruusi.

Tähekese kaasõpildi tsehkend’ Lauritsa Piitre. Viil om Tähekesen Navitrolla ja Gulgi Alberti pilte.

Võrokiilse Tähekese saava kingis kõik 1. klassi latsõ ja võro keele opja latsõ.


Uma Leht