[text]
Täna on

b_250_250_16777215_00_failid_minovorumaa.jpg18. lehekuu pääväl kell 13 kuulutõdas Võro Instituudi saalin (Võro, Tarto 48) vällä koolilatsi kirätöie võistlusõ «Mino Võromaa» parõmba kirotaja.

Timahava kirodi Võromaa ja Setomaa kuulõ latsõ võistlusõlõ 153 umakeelist tüüd.

Umakeelitside kirätöie autoridõ avvustamisõlõ ja avvuhindu kättejagamisõlõ omma oodõdu kõik kirotaja ja ka tõsõ, kinkal huvvi latsi juttõ ja luulõtuisi vasta.

Noorilõ kirotajilõ tulõ häid suuvõ ütlemä ka Võro maavanõmb Tuliku Ülo. Ummi laulõ laul Ilvesse Aapo.

Võro Instituut pand’ «Mino Võromaa» võistlusõlõ saadõduist töiest kokko ka vahtsõ kogomigu «Mino Võromaa 19». Raamatut näüdätäs ja taast kõnõldas paiga pääl lähembält.


Uma Leht