[text]
Täna on

Tartus asuv Hugo Treffneri gymnaasium nõustus õiguskantsler Allar Jõksi ettepanekuga ning kõrvaldas religiooniõpetuse kooli humanitaarharu kohustuslike õppeainete nimekirjast, kirjutas ajaleht Postimees.

 

Treffneri gymnaasiumi direktor Ott Ojaveer teatas esmaspäeval vastuseks Jõksi kirjale, et 19. mai käskkirjaga on religiooniõpetus kooli humanitaarsuunda kujundavate kursuste nimekirjast välja arvatud.

 

Jõks nõudis gymnaasiumilt religiooniõpetuse vabatahtlikuks muutmist, kuna aine kohustuslikus korras õpetamine on vastuolus mitme seadusega.

 

Jõks viitas aprilli lõpus saadetud ettepanekus haridusseaduse ning põhikooli- ja gymnaasiumiseaduse sätetele, mille kohaselt peab usuõpetuse õppimine ja õpetamine olema vabatahtlik ning seda ka keskkooli osas.

 

«Kuigi koolil on õigus kujundada oma õppekava, tuleb kinni pidada seadustes sätestatust,» kinnitas ta.

 

 

Postimees