[text]
Täna on

PRIA nõuab, et kõik maalammaste pidajad võtaks end ametlikult ettevõtjaina arvele.

Maatõugu lammaste pidajaid yhendav Eesti maalamba yhing on nördinud põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti (PRIA) peale, kes nad turu-arendustoetusest ilma jättis.

Yhing näeb keeldumispõhjust seaduselyngas, mistõttu ei peeta lambavilla põllumajandussaaduseks. Gilleke Kopamees maalamba yhingust ytles, et nad pöördusid toetuse saamiseks PRIA poole keskkonnaministri suunamisel, kes soovitas sealt taotleda turu-arendustoetust.

Kaotasid 270 000 krooni

PRIA aga otsustas maalammaste kasvatamist ning villatöötlemist ja sellest valmistatud käsitöö tutvustamist puudutava projekti 270 000-kroonist rahataotlust mitte rahuldada.


PRIA pressinõunik Taavi Linnamäe põhjendas maalammaste kasvatajate seas pahameelt tekitanud otsust sellega, et maalamba yhingu villatootjatest ja -töötlejatest liikmeid polnud piisaval hulgal ametlikult ettevõtjaiks registreeritud.

 

“Toetuse taotlemise tingimustes on kirjas, et seda võib taotleda mittetulundusyhing, mille liikmetest kaks kolmandikku on põllumajandustootjad,” selgitas Linnamäe. “Tootjad ja töötlejad peavad olema registreeritud FIE-d või juriidilised isikud, mida maalamba yhingu liikmed kahjuks ei olnud,” tähendas Linnamäe.


Kopamees aga kinnitas, et yhing arvestas rahataotluse koostamisel ka selle nõudega. Tegelikuks rahast ilmajätmise põh-juseks peab Kopamees hoopiski asjaolu, et praegused seadused ei käsitle lambavilla kui põllumajandussaadust. “Keegi on ilmselt EL-iga sobivate seaduste tegemise ajal lambavilla põllumajandussaaduste loetelust välja unustanud,” pahandas ta.

 

Eesti Päevaleht