[text]
Täna on

Lastekaitsepäeval, 1. pärnakuud kell 12 om Abjan edimene Alliste kihelkonna laste laulupäev, kos laulave lasteaidu latse. Enne pidu om rongkäik, kirotas aoleht Sakala.

1. Pärnakuu õdagupoole om Abjan raamatu «Mulgimurdelist lugemist lastel» esitlus. Sääl sehen om Alliste kihelkonna laste ja nuuri kirja pandu luu ja muistendi. Suure värvilise pildi om manu joonistenu Maire Kadak.

3. pärnakuud om Paistun egäaastene Mulke Seltsi kultuuripäe. Mindass vaateme ilusit paiku, syvväss mulgi toitu ja lyvväss tantsu. Rohkemb täävet saap mulke kogukondest või aadressi päält www.mulkideselts.ee.

4. pärnakuud peetäss Mõisakylän suvistepyhä. Lauldass kiigelaule, tetäss vihte, mängitess kaskemängu ja viil ytte näitemängu, mille om siit-säält korjat juppest kokku pandan pidu päälik Ene Purju. Ene ytel, et vanaste tõive sageste nuurmehe suvistete aigu neiuksile kase tarre.

Sakala