[text]
Täna on

Viimatse kate aastege om Alliste kihelkunnan päris pallu tetty. Kige olulisemp om ehk sii, et tegijeid om egän suurempen kylän või linnän. Egayits pusib oma kylän mulgi asja aada, kirotas aolehes Sakala Menningu Triinu.

Mineve aaste saime kihelkunna pääl kolm kõrda kokku, õpetime murdekiilt ja pidäsime emäkiilepäevä. Siss olli kik alle akatusen. Tänavu oleme pääle emäkiilepäevä pidänu vastlapäevä ja paastumaarjapäevä. Lastel om ollu lõbus ja uvitev.

Pirla oleme valmis saanu viil yte yllätuse. Mede laste lugudest om tettu raamat «Mulgimurdelist lugemist lastel». Kigepäält ollive luu, siss saive na pildi manu ja aasta illemp om kik ytenkogusen. 1. juunil saap Abja kultuurimajan raamatut kaia ja endele kah osta.

Suistepyha aal kõrraldeve Mõisakyla latse rahvakombitege piduõhtu. Kik kihelkunna rahvas om uudatu. Suve lõpu puule (14.—16. augustini) tuleve kik kihelkonna päält kokku Vana-Kariste murdekiilt õpme ja puhkame. Sääl kylamajan saap tetä rahvakultuuri, sporti, saap matkate ja pyyne pääl yles astu. Sinnä uuteme ka vanempit inimesi. Kik nii inimese, kes lastege mulgi kiilen kõneleve ja raasike julgeve ka õpete, om iki väga väärt inimese. Nemä tiive sedä siiperäst, et nende juure om siin mullan kinni. Neile, kes tõise tyy pääle näpuge näitave, taha mia ytelde: eks tule ja tii esi, ku sia nõnna ää tegije olet!


Sakala