[text]
Täna on

16. piimäkuul kell 14 näütäs kiränaanõ Kauksi Ülle Võro Instituudi saalin umma vahtsõt raamatut «Kuus tükkü» – ütitside kaasi vaihõlõ kor’at kuut näütemängu.
«Kogosi hindä kirotõdu näütemängu kokko, mis nä saisva, inemise saasi lukõ ja mängi,» kõnõlõs Kauksi Ülle tuust, mille tä säändse raamadu kokko pand’, kirotas Harju Ülle Uma Lehes.

Kaasi vaihõlõ sai tükü «Pühak» (kirotõt katõ pääle Kivisildnikuga), «Ah tsusku külh...», «Kalmunäio», «Vihmatark» (Jaigi Juhani perrä), «Peko» (kirotõt katõ pääle Ruitlasõ Olaviga) ja «Imede ime».

Kauksi Ülle pand parhilla kokko viil ütte näütemänge raamatut – võro kiränike puult latsilõ kirotõt näütemänge koko. «Võro keele oppaja ütli, et um iks maru veidü säändsit võrokeelitsit näütemänge, midä saanu koolin latsiga mängi,» seletäs Kauksi Ülle. Nii kirotasõki Kauksi Ülle esi, Ruitlasõ Olavi ja mitmõ tõsõ parhilla latsilõ vahtsit näütemänge. Raamat piäsi kokko saama sügüses.
 

Uma Leht