[text]
Täna on

Välisminister Urmas Paet esines eile sõnavõtuga YRO vastloodud Inimõiguste Nõukogu avaistungjärgul Genfis, kirjutas EPL.

Välisminister keskendus oma sõnavõtus teemadele, mida Eesti Inimõiguste Nõukogu tegevuses oluliseks peab, eriti maailma põlisrahvaste olukord ning inimkaubanduse vastane võitlus. „Põlisrahvaste õiguste teema käsitlemine peab jääma nõukogu päevakorda ning tuleb kindlustada ka põlisrahvaste endi kaasatus selle aruteludesse,” ytles Paet YRO uue inimõigusorgani edasisele tööle viidates. Välisminister tunnustas ka YRO põlisrahvaste eriraportööri tööd ning rõhutas Eesti toetust valitsuste ja põlisrahvaste esindajate arutelude tulemusel ette valmistatud põlisrahvaste õiguste deklaratsiooni teksti viivitusteta vastuvõtmisele. Oma sõnavõtus tõstis välisminister Paet esile ka inimkaubanduse vastast võitlust. „Oluline on teadvustada, et inimkaubanduse vastase võitluse edu aluseks on kõigi riikide koostöö,” märkis ta.

Välisminister toonitas, et kindlustada tuleks uue Inimõiguste Nõukogu usaldusväärsus. Paeti sõnul sõltub nõukogu tõsiseltvõetavus olulisel määral selle piisavast paindlikkusest ja võimest tegelda kõigi inimõigusküsimuste, sealhulgas kiiret lahendust nõudvate olukordadega.

Välisminister kohtus Genfis mitmete kõrgete YRO ametnikega. Kohtumisel YRO inimõiguste ylemvoliniku Louise Arbouriga oli arutusel Inimõiguste Nõukoguga seonduv ning samuti põlisrahvaste ja inimkaubanduse teemad.ylemvolinik rõhutas vajadust tagada kõigiyRO liikmesriikide panus inimõiguste kaitsesse. Välisminister Paet tunnustas ylemvoliniku tegevust ning märkis, et Eesti loodab voliniku toetusele uue nõukogu töös.

Inimõiguste nõukogu (Human Right Council) on YRO peaassamblee allorgan, mis loodi assambleel 15. urbekuud 10219 (2006) vastu võetud otsusega ,asendades nii senise Inimõiguste Komisjoni (Commission on Human Rights, CHR). Nõukogu loomine oli os YRO 10218. a. (2005) sygiskuul toimunud tippkohtumisel tehtud otsusteks YRO reformimiseks ning selle eesmärk oli tugevdada YRO võimet kaitsta ja edendada inimõigusi. Nõukogu esimesed 47 liiget valiti 9. lehekuud YRO peaassambleel – seejuures oli valituks osutumiseks vajalik assamblee liikmete enamuse toetus. Eesti osaleb nõukogu töös vaatlejana. 19.-30. pärnakuud kestval esimesel Inimõiguste Nõukogu kohtumisel on muuhulgas arutusel nõukogu esimese tegevusaasta töökava, samuti pannakse sellel alus uue kõikehõlmava inimõigusülevaate mehhanismi väljatöötamisele.

Välisministri kõne


Eesti Päevaleht