[text]
Täna on

Mari Elis sattus löögi alla järjekordne rahvusliku liikumise tegelane. Seekord algatasid venestunud võimud kriminaalasja kohaliku põlise loodususu vaimuliku Vitali Tanakovi suhtes, kuna leidsid, et tema koostatud raamatuke "õhutab vaenu ja vihkamist". Tanakovi “Onajeng oila” (“Preester kõneleb”) kaitseks koostasid omakorda mitu rahvuslikku yhiskondlikku yhendust avalduse. Alljärgnevalt selle tekst.

Avaldus

Mari Eli vabariik on nii Venemaal, kui ka Euroopas ainulaadne selle poolest, et tema kaunis ja kylalislahke põlisrahvas, marid, on säilitanud oma põlise usu. Sadade aastate jooksul on marid hoolikalt hoidnud ja järeltulevatele põlvedele edasi andnud ainulaadsed kombed ja tavad ning armastuse ymbritseva looduse vastu.  Seetõttu kasvab praegusel ajal huvi maride põlisusu vastu iga päevaga. Teadlased ja uurijad maailma mitmeist paigust uurivad yllatuse ja vaimustusega mari rahva maailmavaadet ning pyyavad seda mõista. Kuid Mari Elis endas on olukord hoopis teine.

Nendime, et Markelovi valitsuse rahalisel ja korralduselikul toel ehitatakse ja taastatakse Marimaal sadu kirikuid ja mošeesid. Samas on korduvad taotlused anda tykk maad maride omausu palvusemaja ehitamiseks jäänud siiamaani vastuseta.

Oleme seisukohal, et Marimaa valitsus oma kultuuriministri isikus muudab loodususu palvused meelelahutuslikuks etenduseks ja kultuuriyritusteks, mille tulemusena iidse mari rahva maailmavaadet esitatakse teistele moonutatud kujul. Teaduslikke uurimusi omausu suunal Marimaal peaaegu ei tehtagi.

Oleme veendunud, et omausu-teemalised teaduslikud väljaanded on olulised syndmused mitte ainult Marimaal, vaid kogu Venemaal. Selles brošyyris on esimest korda tehtud tõsine katse panna paika omausu leksikalised elemendid ja terminid.
 
Märgime, et selmet mõista ja uurida maride põlist maailmapilti ja näha seda kui kogu inimkonna kultuuripärandi ainulaadset osa, Euroopa ainsat elavana hoitud loodususulist pärimust, on Marimaa prokuratuur Markelovi režiimi käsul hoopis algatanud autori vastu kriminaalasja. Tegelikult on see kriminaalasi mari omausu enda vastu, millega rikutakse Venemaa Konstitutsiooniga tagatud kodanikuõigusi ja vabadusi.

Soovime, et võimud loobuksid oma viljatust hoiakust ning asuksid kohe positiivsete muudatuste ja demokraatia ning inimõiguste rikkumistega seotud kysimuste lahendamise teele, samuti vaatama läbi oma suhtumise rahvuskysimusse, loobuma inimeste tagakiusamisest, alandamisest ja solvamisest nende veendumuste tõttu, ning juhindudes Venemaa ja Mari Eli konstitutsioonist, lõpetama yhiskonna ja mari rahva lõhestamise.

Kinnitame, et mari rahvas pole iialgi järginud natsionalistlikke eesmärke ning on alati elanud heanaaberlikult koos teiste Marimaal elavate rahvastega. Syydistused natsionalismis on valed ja provokatiivsed. Me kaitseme oma konstitutsioonilisi õigusi oma koduvabariigis, seejuures surumata  alla teiste rahvaste huve, sõltumata nende usutunnistusest, ning mõistame suurepäraselt, et Venemaa elanikena  oleme yksteise ees kõik võrdsed.

Volga ja Uurali Rahvaste Assotsiatsiooni ning põlisusu organisatsiooni “TURDU” nimel  F. Madurov, Muljukovi-nimelise Tatari Keskuse ja tatari noorteklubi “Šarek” nimel L. Juldašev, “Mari  Ušemi” nimel organisatsiooni esinaine N. Maksimova, Joškar-Ola onajeng (preester) V. Tanakov, Mari Riikliku Ylikooli dotsent G. Ivanov, S. Tanõgin, S. Tanõgina, jt.

Vaata lisaks:

Ettekäändeks toodud raamatuke (vene keeles)


MariUver - Maavalla Koda