[text]
Täna on

26. pärnakuud teatas Ida Politseiprefektuuri Rakvere Politseiosakond, et kuriteo koosseisu puudumise tõttu ei alustata väärteomenetlust arvatavalt 366 aasta eest elusalt põletatud rahvaarsti Kongla Anni tulimõrva kordamise suhtes.

Nõiaks peetud Kongla Anni kohtuotsuse viisid 02. mail uuesti täide SA Virumaa Muuseumide, Viru-Nigula valla ja EELK Viru-Nigula koguduse esindajad. Õlgedest valmistati naise kuju, ryytati, köideti, samba külge, loeti ette kohtuotsus ning syydati põlema. Sündmusega lisati pidulikkust lepingu sõlmimisele, millega kohalik koduloomuusem läks viieks aastaks Virumaa Muuseumide haldusse.


Toimunut uurida palunud Maavalla Koda ei hakka politsei otsust vaidlustama. “Me ei soovinud kedagi karistada. Tahtsime, et see syndmatu tegu ei leiaks enam kordamist. Ma tõesti loodan, et me pole asjaosaliste suhtes liiga leebed ja nende eeskuju ei leia enam järgimist.” ytles koja vanem Ahto Kaasik.

SA Virumaa Muuseumid ja Kultuuriminister Palmaru vabandasid toimunu pärast. EELK Viru-Nigula koguduse juhatuse esimees kahetses enda osalemist yritusel ja mõistis inimkuju põletamise tagantjärele hukka.

EELK peapiiskop Andres Põder märgib oma vastuses Maavalla Kojale: “Eesti Evangeelne Luterlik Kirik on igasuguse ülekohtu ja vägivalla vastu ning soovib head koostööd kõigi usunditega ega pea õigeks pahatahtlikkust ei teiste ega enda suhtes”.

Samas jättis peapiiskop taaskord kasutamata võimaluse anda hinnang ajaloolistele nõiaprotsessidele ja usulisele tagakiusamisele Eestis XIII – XX sajandil. 1917. asutatud EELK pole seni mõistnud hukka ei katoliku, vene õigeusu, ega luterliku kiriku poolt sooritatud usumõrvu ja tagakiusamist Eestis.

Kohati äärmiselt lünklike arhiiviandmete põhjal on aastatel 9733-10032 (1520-1819) Eestis kohtu alla antud 218 nõida, neis surma mõistetud 65. Samal ajajärgul kahjustasid Maavallas tegutsenud kirikud tõsiselt meie looduslikke pyhapaiku, usundit ja elma.

Vaata lisaks: Kapo, Kultuuriministri, EELK jt vastused


Maavalla Koda