[text]
Täna on

Verskan Seto Talomuusõumin tetäs 3.-16. hainakuul rõiva pääle pakutrükmist ja kedrätäs savipottõ. Kõik võiva tuud muusõummi kaema minnä.

Tüüpäivi mõtõ om valmis saia riista, midä saanu tarvita muusõumin ja tsäimajan, a edespiten võiolla ka müügis.

Asju vällänägemise man kaias, et nuu olnu sarnadsõ Saatsõ muusõumin olõvidõ seto saviasjuga ja kanga Seto Talomuusõumi rõividõga. Tarvitõdas puiõga küttä ahjo, vannu ja vahtsit tüüvõttit.

Päivi juht Järgi Monika, pakutrükmist kamandasõ Altpere Keret ja Maseri Kai, pottõ keträmist Ausi Katariina, palotusmeistri om Rumvoldi Aivar.
 

Uma Leht