[text]
Täna on

Kõik, kiä tundva huvvi mulgi keele ja kultuuri vasta, omma oodõdu 14.-15. hainakuul Helme valla Ala küllä mulke suvõkuuli.

Tetäs keele- ja pillioppust, poimitas korvõ, lauldas ja tandsitas, om käsitüü- ja vokikambri. Tõsõl pääväl käüdäs Ala küllä ja Taageperä mõisat kaeman. Ku minnä tahat, sis kõlista Laande Allilõ tel 43 32 416 vai 52 39 232.
 

Uma Leht