[text]
Täna on

Maaomanik alustas Panga pangal töid, ilma et tal oleks selleks vajalikku luba, kirjutas Ulvar Käärt Eesti Päevalehes.

Saaremaa Panga pangal asuva Pärdi maayksuse omanik Alvar Sagur alustas ebaseaduslikult parkla ehitustöid, ootamata ära parkla planeeringu keskkonnamõju hindamistulemuste kinnitamist ning saamata vallalt ehitusluba. Mees väidab ise, et ehitamisega ta ei tegelevat.
Auli Kütt Maavalla Kojast ytles, et oli Saguri omavolilisele ehitustegevusele sattunud koos sõpradega sel neljapäeval, kui kopptraktor ja kallurauto olid ametis parkla alalt kokku kuhjatud pinnase äravedamisega. Kohale oli toodud ka dolomiiti.

Töö täies hoos

“Umbes 0,7 hektari suuruselt kavandatava parkla alalt, lisaks ka uue tee alt oli pinnas ära kooritud, taimestik hävitatud,” ytles Kütt. “Töödejuhataja ytles siis, et ehitusluba kyll veel pole, aga saadakse paari päeva pärast.”


Ehitusluba, mis lubaks asuda parklat ja sinna juurde kuuluvat teed rajama, veel Saguril pole, kuna Saaremaa keskkonnateenistus pole veel kinnitanud loa väljastamise aluseks oleva planeeringu keskkonnamõjude hindamise aruannet.


Sagur ise kinnitas eile, et ehitamisega ta ei tegelevat, vaid olevat lihtsalt vedanud ära juba kevadel alalt kooritud pinnase. Pinnast oli tema väitel kooritud enne, kui vald jõudis toonase ehitusloa tyhistada.


Kui arvestada aga mereparaadil käinute ytlusi, oli parkla ala jaanipäeval siiski veel rohukamara all.


“Vihm ajab selle muidu uuesti laiali, enne kui nyyd tegeliku ehitusloa kätte saan,” põhjendas Sagur pinnase vedamise vajadust ega näinud selles mingit probleemi.
Kohale toodud dolomiit kuluvat mehe enda sõnul vaid vana kiviaia taastamiseks, mille vene sõdurid omal ajal laiali tassisid.


Saaremaa keskkonnateenistuse juhataja asetäitja Jaan Ärmus nentis, et teenistusel pole aimugi pinnase koorimisest ega ka äraveost. “Parkla planeeringut puudutav keskkonnamõjude hindamise aruanne on kyll valmis ja meil on olemas keskkonnaministeeriumi seisukoht, kuid me pole veel otsustanud seda kinnitada,” lisas ta. “Kysisin ka Mustjala valla planeeringute spetsialisti käest, et ehitusluba pole vald väljastanud – seda nad ei saagi enne meie otsust teha.”


Mustjala vallavanem Hildegard Truu ei soovinud juhtunut kommenteerida, vabandades, et vallavalitsus on puhkusel. “Kui 24. juulil jälle meeskond kokku tuleb, siis arutame asja,” lisas ta.


Panga panga näol on tegemist maastikukaitsealaga. Lisaks kuulub pank yleeuroopalise tähtsusega Natura 2000 eelvaliku alade hulka ning sellele rajatav parkla jääb ranna ja kalda ehituskeeluvööndisse. Maa-usulistele on Panga pank ajalooline pyhapaik ning kultuuriväärtus.

Sagur esitab paberid esmaspäeval

•• Keskkonnainspektsiooni avalike suhete juht Leili Tuul kinnitas, et eile käis syndmuspaigal ka kohalik keskkonnainspektor, kes nägi kokkukuhjatud pinnasehunnikuid. “Kui peaks selguma, et Sagur on oma tegevusega ette rutanud, on see rikkumine,“ märkis Tuul. “Asi on hull vaid siis, kui ta hakkas päris ilma lubadeta ehitama.”


•• Esmapäeval on Sagur kutsutud keskkonnainspektsiooni jutule ning siis peab ta inspektoritele esitama ka kõik ehitustegevuse lubamist tõendavad dokumendid. Siis selgub, kas ja millega on Sagur seadusi rikkunud. Samuti peaks selguma, millised sanktsioonid võivad Sagurit omavolitsemise eest oodata. “Sagur on meile kinnitanud, et kõik paberid on tal korras,” lisas Tuul.


•• “Mul pole rohkem mingeid pabereid kui vaid seesama ehitusluba, mille eelmisel suvel kokku ajasin. Seda ma näitan neile ja leian, et pole kyll mingit kuritegu sooritanud,” kostis Sagur enesekindlalt.


Eesti Päevaleht