[text]
Täna on

Keskkonnainspektsioon alustas Panga pangal asuva Pärdi maayksuse omaniku Alvar Saguri lubadeta alustatud tee- ja parklaehitustööde suhtes väärteomenetluse, kirjutas Eesti Päevalehes
Ulvar Käärt.

Keskkonnainspektsiooni avalike suhete nõunik Leili Tuul ytles, et inspektsiooni kutsutud Saguril polnud eile ehitustöid lubavaid pabereid näidata. “Selgus, et kehtivat ehitusluba tal pole,” nentis Tuul, märkides samas, et Sagur ise käsitleb pinnasekoorimist ning selle ära vedamist panga servale põllumaa harimisena.

Keskkonnainspektsiooni hinnangul on Sagur omavoliliselt tööd alustades rikkunud nii looduskaitse- kui ka veekaitseseadust. “Tee-ehitust alustas ta ilma Saaremaa keskkonnateenistuse loata ning pinnast on ta ladustanud panga servale veekaitsevööndisse, rikkudes nii veekaitse nõudeid,” selgitas Tuul.


Veeseaduse rikkumise eest võib Sagurit ähvardada kuni 300 trahviyhiku suurune (ligi 18 000 krooni) trahv.


Eesti Päevaleht