[text]
Täna on

Lyganuse kihelkonna põlisrahva liikumise algatusryhm esitas Maidla vallavolikogu esimees Enno Vinnile 105 allkirjaga avalduse, milles toetatakse Maidla kandi rahvast võitluses põlevkivikaevanduste rajamise vastu nende maale, teatas EPL.

Toetusavaldusega on yhinenud ka Lyganuse vallavanem ja vallavolikogu esimees. Lisaks esitatakse toetusavalduse tekst koos pöördumisega ka keskkonnaminister Villu Reiljanile.

Keskkonnaministeeriumile on esitatud põlevkivi kaeveloa taotlusi, mis kataksid 2/3 Maidla valla territooriumist. Põlevkivi riikliku arengukava komisjoni on kaasatud põlevkivivaldadest vaid Maidla vallavolikogu esimees Enno Vinni.

Lyganuse kihelkonna põlisrahva liikumise algatusryhm on moodustatud, et koondada kihelkonna põliselanikud oma loodusvarade hoidmiseks ja keele ning esivanemate pärandi edasikandmiseks ja arendamiseks. Toetusavalduses kutsutakse Lyganuse kihelkonna põlisrahvast lisaks yles elustama oma murdekeelt ning esitatakse avalduse tekst ka Lyganuse keeles.

Lyganuse kihelkond, sealhulgas Maidla vald, on vanima asustusega piirkondi Eestis, lisaks yks valdavalt eestlastega asustatud alasid Ida-Virumaal. Laupäeval 29. pärnakuud peetud Maidla valla päev oli pyhendatud 765 aasta möödumisele kuue Maidla valla kyla, Aidu, Savala, Soonurme, Mehide ja Maidla esmamainimisest. Nendest Aidu kyla, kunagi Maidla valla suurim, hävitati kolmekymne aasta eest (Oktoobri, hiljem Aidu) põlevkivikarjääri rajamisel.

Eesti Päevaleht

 

Lyganuse kihelkonna Põlisrahva liikumise Algatusryhma avaldus Eesti Vabariigi keskkonnaministrile

Lp hr Villu Reiljan!


Teatame Teile, et toetame Maidla valla rahvast, keda ähvardab uute põlevkivi kaeveväljade kasutuselevõtu korral elukeskkonna halvenemine, vähenemine ja ka hävimine, nende võitluses oma kodukoha säilimise eest.

Seni pole kaevelubade väljaandmisel mõjuga kohalike elanike elukeskkonnale eriti arvestatud (nt Ubja). Lõpuks on hakatud välja töötama põlevkivi riiklikku arengukava. Kahjuks on põlevkivi kaevandamise otsese mõju all olevatest omavalitsustest kaasatud komisjoni vaid yks esindaja. Seega võib kohalike hääl jääda jällegi liiga nõrgaks.

Maidla ja Sonda valla territooriumidele tahavad rajada kaevandusi erafirmad eesmärgiga toota põlevkiviõli. Kasum läheb niisiis erakätesse ja kohalikud inimesed sellest mingit kasu ei saa. Jäävad vaid rikutud ja hävitatud põllu- ning metsamaad. Jutt töökohtade lisandumisest omavalitsuse elanike jaoks on utoopia, sest aeg on näidanud, et kohalikud inimesed enamasti karjääri ööle ei lähe. Keskkonnatoetustega ei saa lõpmatuseni meelitada, sest lõpuks pole kaevandamise tagajärjel inimestel enam kohta, kus elada, ja seega pole ka kedagi, kelle peale seda raha kulutada.

Soovime, et keskkonnaministeerium võtaks otsuseid tehes arvesse: Maidla rahvas pole oma olukorras yksi. Sest, tuletades meelde Teie enda sõnu valimisreklaamist: see on ju meie kodu, me elame siin.

Kaja Toikka
Lyganuse kihelkonna Põlisrahva liikumise Algatusryhma liige

Lisaks:

Askele põlisrahvas seisab oma maade ja keele eest